مجله کودک 495 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 495 صفحه 40

کودک ترسیده در این تصویر، کودک از چیزی ترسیده است و فرار میکند. اگر عددها را از یک تا پایان شماره 47 به هم وصل کنید، متوجه میشوید چه چیزی کودک را ترسانده است. سهره طلایی در کشور ما در نواحی شرق و شمال شرق دیده شده است. گاهی در فصل سرد این پرنده در نواحی مرکزی و غربی هم مشاهده شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 495صفحه 40