مجله کودک 501 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 6

زنگ آغاز بهار قیصر امینپور آفتاب مهربان تاج گل بر سر زده فصل تابستان گذشت نوبت مهر آمده  کیفهای پر کتاب کفشهای بیقرار میرسد از نو به گوش زنگ آغاز بهار  برادران «بارباروسا» به دلیل داشتن ریش انبوه قرمز رنگ به این نام مشهور شده بود. زیرا «بارباروسا» در زبان لاتین معنای «ریش قرمز» میدهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 6