مجله کودک 501 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 15

راه خروج قلم بردار و دختر بچه را به خروجی پایین صفحه برسان. پاسخ سرگرمی شمارم قبل 6 جانور «هنری مورگان» در ابتدا به عنوان یک دزد دریایی دولتی، راهزنی میکرد. اما چندی بعد به دلیل اختلاف با دربار خود به یک بوکانر معروف تبدیل شد که به کشتیهای دولتی حمله میکرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 15