مجله کودک 501 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 20

فنآوری روز بالا رفتن عملکرد رایانه سام سرمدی برخی قطعات و اجزا در رایانه باعث میشوند تا کار و عملکرد رایانه خوب یا بد شود. این قطعات با همدیگر سبب افزایش کارایی رایانه میشوند. پردازنده مرکزی (CPU) سرعت پردازنده مرکزی نقش بسیار مهمی در عملکرد رایانه دارد. CPU درست مانند مغز انسان، نقش تعیینکنندهای در سرعت پردازش اطلاعات دارد و یکی از مشخصههای قدرت و سرعت یک سیستم رایانهای به حساب میآید. دو شرکت اینتل و AMD از معروفترین شرکتهای تولیدکننده پردازنده در جهان هستند. کشتی دزدان دریایی چین، «ژانک» گفته میشد. این کشتیها با نوعی چوب به نام «بامبو» ساخته میشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 20