مجله کودک 501 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 22

آن هفته برایتان نوشتیم که ارتباط بیسیم از نوع بلوتوث چگونه پدید آمد و چرا به این نام نامیده میشود. در شماره این هفته اطلاعات دیگری درباره این فنآوری به شما ارائه میکنیم. ماجراهای رایان و کوشا قسمت دوم طرح و اجرا: رویا قائمی مهدوی «گریس اومانی» و «شینگ شی» دو دزد دریایی زن هستند که اولی در آبهای ایرلند مشغول به دزد دریایی بود و دومی پس از مرگ همسرش به کار دزدی دریایی در آبهای چین ادامه داد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 22