مجله کودک 501 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 25

نارنجک در بشکههای پر از مواد منفجره ساخته میشد. نارنجک از فاصله نسبتاً دور بر روی کشتی هدف پرتاب میشد تا با آتش گرفتن کشتی، سرعتش کم شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 25