مجله کودک 501 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 31

جدول 36 خانهای افقی 1.من و شما- نام سورهای در قرآن مجید به معنای «مردم». 2.ظرفی گرد و گود که در آن غذا میریزند. 3.غصه- پهلوان. 4.علامت مفعول بیواسطه- حرارت بالای بدن. 5.در حال حرکت و گردش. 6.مادر باران!- «خیر» نیست. عمودی 1.بالا آمدن آب دریا- رسنده و بلند. 2.کسی که حضور ندارد و دور از نظر است. 3.زیاد نیست- واحد اندازهگیری سطح برابر با 100 مترمربع. 4.توان - نمناک و خیس. 5.آزار و صدمه. 6.آسان- ثمر و میوه. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول80 خانهای پرچم از تصویر اسکلت سر، جمجمه و دو شمشیر متقاطع درست میشد. این پرچم هنگامی بر بالای کشتی دیده میشد که راهزنان دریایی تصمیم به دزدی داشتند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 31