مجله کودک 505 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 17

نقاشی کن قلم بردار و تصویر بالا را در کادر زیر آن نقاشی کن. خانههای مستطیل شکل در کشیدن این تصویر کمکت خواهند کرد. پاسخ سرگرمی شماره قبل تصویر جادوگر چند تلسکوپ؟! 10 عدد خوب جمع کنی، خودت را قاطی این کارها نکن، این کارها از عهده بزرگترها برمیآید، راه نیفتی دنبال این خراب کار که هر شب میآید توی ده، خدای نکرده بلایی سرت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 17