مجله کودک 505 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 20

سیاره مریخ شباهت زیادی با کره خاکی ما دارد. این شباهت باعث شده است تا از سالهای پیش تاکنون درباره وجود زندگی بر روی کره مریخ نیز حدس و گمانهایی زده شود. مشاهده رد پای وجود آب بر روی مریخ و احتمال وجود موجودات ذرهبینی در خاک مریخ از جمله این حدسهاست. به تازگی دانشمندان علوم فضایی به این نتیجه رسیدهاند که ممکن است موجودات ذرهبینی که بر روی مریخ مشاهده شدهاند، به وسیله فضاپیماها به این سیاره آورده شده باشند. آنها میگویند روشهای استریل کردن فضاپیماها، موجودات ریزی را که به شرایط سخت عادت دارند از بین نمیبرد. این موجودات با فضاپیما به مریخ میروند و سپس، دانشمندان فکر میکنند که علایم زندگی را روی مریخ کشف کردهاند. برنامه حرکت فضاپیماها و کاوشگران به صورتی است که فضاپیما یا کاوشگر را با روشهای مخصوصی از انواع آلودگیها و باکتریها و ویروسها پاک نمیکنند، اما به نظر میرسد که باز هم، مسافرین قاچاقی وجود دارند که به مقصد مریخ سفر میکنند! حیات روی مریخ از زمین است! - مثل من خودت را بزن به نفهمی، بگو دیو چه بوده؟ اصلاً چه کسی دیو دیده. امشب خودمان دو تا میرویم لانه دیوها، باید زود برویم، قبل از اینکه بچه دیو راه بیفتد به طرف ده باید آنجا باشم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 20