مجله کودک 505 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 27

درایو دیسک سخت (HDD) در این نوع ابزار، بخش ذخیرهکننده اطلاعات به شکل صفحات مغناطیسی هستند که بسیار فشرده و متراکم شدهاند. به همین دلیل ظرفیت این نوع صفحات با دیسکها تا چند صد گیگابایت زیاد شده است. حتی در انواعی از درایوهای دیسک سخت این ظرفیت به ترابایت نیز رسیده است. در ابتدا، HDD را فقط درون جعبه فلزی رایانه (کیس) نصب میکردند که به آن نوع داخلی یا «اینترنال» گفته میشد. امروزه با استفاده از درگاه ورودی USB، نوع خارجی HDD با نام «اکسترنال» نیز طراحی شده است که ضمن آنکه ظرفیت زیادی دارد، سبک و قابل حمل نیز هست. (ادامه دارد) - البته ننه من یه چیزهایی از آن گودال تعریف میکرد میگفت شبها صداهایی از آنجا میآید و... - تو دیگر حرفهای سحربانو را نزن.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 27