مجله کودک 506 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 11

Õ از اهمیت رشته دامپزشکی شروع کنیم. کافی است به میزان مواد خوراکی که در یک جامعه مصرف میشود و منشاء دامی دارد توجهی کنیم. بدیهی است میزان سالم بودن این محصولات غذایی نقش مهمی در بهداشت و سلامت عمومی جامعه ایفا میکند. وقتی در مورد رشته دامپزشکی صحبت میکنیم باید بدانیم که موارد بسیاری برای مطرح کردن وجود دارد چرا که امروز دامپزشکی گسترده بسیار بزرگی داشته و شامل بیش از هفتاد تخصص گوناگون است. میتوان به رادیولوژی، سونوگرافی، مامایی، آسیبشناسی، انگلشناسی، جنینشناسی و تخصصهای دیگری در رشته دامپزشکی اشاره کرد که به وجود آمدن آنها نشاندهنده اهمیت این رشته در تامین بهداشت و سلامت جامعه است. حوزه تحقیقات و فعالیت رشته دامپزشکی در زمینههای بسیار متنوع و گوناگونی است و آنچه انجام میدهد تاثیر مستقیمی روی سلامت انسانها دارد. Õ خیلی از خوراکیهایی که ما مصرف میکنیم منشاء حیوانی دارند. دامپزشکان کار حساسی دارند و باید حواسشان باید خیلی جمع باشد. بله، به همین علت و همانطور که در جواب سوال قبلیتان هم گفتم یکی از شاخههای فعالیت دامپزشکی، کنترل کیفی مواد غذایی به دست آمده از دامهاست. اگر حیوانی که به مصرف خوراکی انسانها میرسد دچار یک بیماری باشد چاه آب صدای موتور برقی کوچکی که روی چاه آب نصب شده است خبر از قطع آب لولهکشی محله میدهد. بیبی که مشغول پاک کردن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 11