مجله کودک 506 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 20

... این خوراکیهای خوشمزه! کسی را میشناسید که بیسکویت دوست نداشته باشد؟ اگر او بیسکویت سبوسدار دوست ندارد یا از بیسکویت رژیمی بدش میآید، اما بیسکویت شکلاتی که دوست دارد! شاید هم بیسکویت کرمدار... در این شماره میخواهیم سفری کنیم به دنیای بیسکویت. * * * هدف اولیه از تولید بیسکویت این بود که افراد نیروی دریایی یا کسانی که هفتهها و ماهها بر روی کشتی زندگی میکنند و امکان خوردن مواد تازه را ندارند، گرسنه نمانند و از پای درنیایند. حدود سیصد سال پیش، تصمیم گرفته شد تا خوراکی مغذی اما سبک و فاسدنشدنی ساخته شود تا اهالی کشتینوردی و دریانوردی از پای درنیایند. ایتالیاییها اولین کسانی بودند که دست به بیبیخانم هم در حالی که مرتب صلوات میفرستد سفارشهای لازم را میکند تا آش به خوبی پخته شود. زنهای همسایه نیز که چند لحظه یک بار دسته

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 20