مجله کودک 506 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 32

«44 قصه از هانس کریستین آندرسن» عنوان کتابی است که محمدرضا شمس نویسنده و مترجم توانای کودکان و نوجوانان کشورمان آن را برای بچههای دوره ابتدایی ترجمه و منتشر کرده است. هانس کریستین آندرسن نویسنده نام آشنای جهان در ادبیات کودکان است که داستانهای تخیلی معروفی چون، جوجه اردک زشت، دخترک کبریتفروش، بند انگشتی و... را نوشته است. انتشارات بنفشه (واحد کودک و نوحوان انتشارات قدیانی) 44 قصه از هانس کریستین اندرسن را تاکنون در 66200 نسخه چاپ و منتشر کرده است. با هم قسمتی از یکی از قصههای کتاب با عنوان «سوزن جوالدوز» را برای آشنایی بیشتر شما با کتاب میخوانیم. بیبی در حالی که با گوشه چارقد سفیدش اشک چشمش را پاک میکند ادامه میدهد: در بعضی خانهها دو تا کرسی میگذاشتند تا اگر مهمانی از راه میرسید بتواند راحت زیر آن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 32