مجله کودک 508 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» شرح روی جلد بازی در یک خانواده روی جلد تصویری از یک خانواده را میبینید که دور هم جمع شدهاند. نقاشی از این صحنه یک نقاشی کشیده است. این نقاشی را پشت جلد میبینید. اما اگر خوب دقت کنید، این نقاشی در پشت جلد با تصویر اصلی روی جلد در مواردی متفاوت است. تفاوتها را پیدا کنید. سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر­گر: حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء Õ عکس: امیر محمد لا جورد Õ حروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ :موسسه چاپ و نشر عروج نشانی :خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست دانش دوست شعر دوست قصه دوست کتاب در مجله بافندهی خوابگزار قسمت دوم نویسنده: ع. دانا هفته گذشته خواندید که: مردی بافنده با فقر و تهیدستی زندگی میکرد. روزی جارچی پادشاه اعلام کرد که هرکس خواب پادشاه را تعبیر کند پاداش بزرگی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 2