مجله کودک 508 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند به خود ایشان برگردانید حضرت امام(س) درباره هدایای نفیسی مانند قرآن خطی به طور معمول میفرمودند: بدهید به جایی که بتوانند حفظ کنند. برخی کتابهای موسسات انتشاراتی یا نویسندگان نیز خدمت امام داده میشد. ایشان تعداد انگشتشماری از این کتابها، از جمله کتابهای عرفانی تازه منتشر شده را نزد خود نگه میداشتند. درباره بقیه کتابها، در این فاصله، ماری به او تعبیر خواب را گفت به شرط آنکه نیمی از پاداش پادشاه را به مار بدهد. خواب پادشاه تعبیر شد و اینک ادامه داستان...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 4