مجله کودک 508 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 11

Õ آنطور که از نام دامپزشکی میتوان فهمید رشتهای است که به امور پزشکی دامها میپردازد. دامپزشکان فقط میتوانند به دامها کمک کنند و آیا درسهایی که میخوانند فقط در رابطه با آن دسته از حیواناتی است که دام محسوب میشوند؟ یا اینکه میتوان به آنها پزشک حیوانات هم گفت؟ دامپزشکی را میتوانند مانند رشته پزشکی در نظر بگیرید. همه پزشکان دورهای عمومی را پشت سر میگذارند. سپس هر کدام از آنها میتوانند در رشتهای تخصصی ادامه تحصیل دهند. شما برای درمان سرماخوردگی و یا خیلی از بیماریهای دیگر خود به یک پزشک عمومی مراجعه میکنید اما برای جراحی چشم یا قلب خود نزدیک متخصص چشم یا قلب میروید. وقتی شما دانپزشک باشید باید خیلی چیزها در مورد خیلی از حیوانات بدانید. به همین علت در دامپزشکی عمومی درسهایی درباره بسیاری از حیوانات، حیواناتی که در دریا زندگی میکنند، حیواناتی که در خشکی زندگی میکنند، پرندگان، تکمعدهایها، نشخوارکنندگان، حشرات و... تدریس میشود. اما مانند پزشکی، دامپزشکی هم پس از دامپزشکی عمومی به تخصصهای زیادی تقسیم میشود. کسی که متخصص ماهیهاست پس از گذراندن دوره دامپزشکی عمومی چندین سال در زمینه شناخت بیماریها و شیوه درمان ماهیها این رشته را به طور تخصصی دنبال کرده است. Õ بین پزشکی و دامپزشکی شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد. یکی از مهمترین فرقهای آنها این است که دامپزشکان با حیوانات سروکار دارند. وقتی برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه میکنیم اولین کار گفتن مشکلمان به پزشک است. اما حیوانات که زبان ندارند. به نظر میرسد کار دامپزشکان از این نظر مشکلتر از کار پزشکان باشد. در این رابطه شاید بتوان گفت عملکرد دامپزشکان خیلی شبیه به متخصصان اطفال است چون نوزادان هم نمیتوانند حرف بزنند. یک متخصص اطفال حالا که نمیتواند با بیمارش صحبت کند برای تشخیص به راههای دیگری متوسل میشود. از جمله صحبت با والدین نوزاد است. پزشک اطفال یک سری اطلاعات را مدتی گذشت. مرد بافنده که حالا آدم ثروتمندی شده بود، در کنار خانوادهاش زندگی راحت و پر از ناز و نعمتی را میگذراند. ترسی که از مار سیاه در دلش بود، کمکم به فراموشی سپرده شد و دیگر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 11