مجله کودک 508 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 12

از والدین او میگیرد. دامپزشکان نیز با پرسیدن سوال از صاحب حیوان، از او در تشخیص بیماری حیوان کمک میگیرند. مثلاً میپرسند چه مدت است که این حیوان دچار مشکل شده است؟ درد خود را چگونه بروز میدهد؟ آیا ناله هم میکند؟ آیا دارویی هم به او دادهای؟ با دریافت یک سری اطلاعات از صاحب حیوان و مشاهده علائم بالینی و انجام کارهای دیگری برحسب مورد مانند گرفتن فشار خون و یا گوش کردن به صدای قلب و صدای تنفس در ریهها، دامپزشک اقدام به درمان حیوان میکند. Õ مرحله درمان هم در پزشکی و دامپزشکی تفاوتهای زیادی دارد. اگر برای درمان نیاز به تزریق آمپول باشد آدمها، سخت یا آسان با این مسئله کنار میآیند اما گمان کنم انجام چنین کاری برای یک حیوان، خودش یک داستان جداگانه داشته باشد. بله. فرض کنید میخواهید آمپولی را به یک گربه تزریق کنید. چگونه باید او را آرام نگه دارید تا بتوانید تزریق را انجام دهید. تحرک بسیاری از خود نشان خواهد داد وتزریق انجام نخواهد شد. یا فرض کنید تزریقی را میخواهید برای یک اسب انجام دهید. توجه داشته باشید که یک لگد اسب نیروی خیلی زیادی دارد و میتواند آسیبی جدی به دامپزشک وارد کند. Õ چگونه به یک گربه یا یک اسب آمپول میزنید؟ در حرفه دامپزشکی حساسیتهای زیادی چه در تشخیص و چه در درمان حیوانات وجود دارد. یک پرنده زینتی را در نظر بگیرید. بعضی از آنها این قدر حساس و ظریف هستند که اگر آنها را در دستان خود بگیرید باعث ترس و افزایش ضربان قلبشان میشوید تا جایی که حتی ممکن است جان خود را از دست بدهند. حالا فرض کنید میخواهید یکی از چنین پرندگانی را معاینه کنید. پس میبینید که در بسیاری از موارد دامپزشکان مجبورند کار خود را با حساسیتهای ویژهای انجام دهند. در مورد سوالتان به هنگام تزریق به یک گربه میتوان از یک اسفنج استفاده کرد. قرار گرفتن پنجههای گربه روی اسفنج، شرایط به آن فکر نمیکرد. همه چیز خوب و آرام به نظر میرسید، که یک روز ناگهان دوباره صدای جارچی مخصوص پادشاه در کوچه پیچید: «ای اهالی شهر! به گوش و به هوش! پادشاه بزرگ ما خوابی عجیب و ترسناک دیده است و هرکسی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 12