مجله کودک 508 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 31

فنآوری روز حافظهها بر روی لوح فشرده سام سرمدی در شماره قبل از انواع روشهای حفظ و ذخیره اطلاعات مختلف در رایانه صحبت کردیم. اما برای نقل و انتقال آسان اطلاعات مختلف از رایانهای به رایانه دیگر از وسیلهای دیگر به نام سیدی یا دیسک یا لوح فشرده نیز استفاده میشود. هفته گذشته نوشتیم که انواعی از حافظه دیجیتالی وجود دارند که بر روی لوح فشرده (CD) قرار میگیرند... دیسکهای فشرده (سی دی) در دو نوع CD-R و CD-RW قرار میگیرند. دیسکهای CD-R فقط یک بار امکان ذخیره اطلاعات بر روی آنها وجود دارد و اگر خط یا خشی بر روی آنها نباشد و سالم بمانند، مکرراً میتوان اطلاعات آنها را مورد استفاده قرار داد. اما در دیسکهای RW، امکان ثبت و حذف اطلاعات به دفعات وجود دارد. یعنی شما میتوانید اطلاعات قبلی را از روی دیسک پاک کنید و به جای آن اطلاعات جدید را بنویسید. با پیشرفت فنآوری نوع جدیدی از لوحهای فشرده با نام DVD طراحی و به بازار آمد. این نوع دیسکها از نور لیزر قویتری برای نوشتن و خواندن اطلاعات استفاده میکنند و اطلاعات را به مراتب فشردهتر از سی دی در سطح خود ذخیره میکند. در این حالت ظرفیت ذخیره کردن اطلاعات بیشتر میشود و تا حدود 7/4 گیگا بایت افزایش مییابد. در دیسکهای DVD، فنآوری دیگری هم استفاده شده است که آنها را به DVDهای دولایه تبدیل کرده است. در این حالت، پس از اینکه سطح فلزی DVD یک بار رایت شد (اطلاعات بر روی آن قرار گرفت) نور لیزر را میتواند در یک لایه دیگر از سطح DVD، اطلاعات دیگری را رایت کند. یعنی اینکه دو لایه اطلاعات و تا حدود 9 گیگا بایت در یک DVD ذخیره میشود... ادامه دارد زود رُسوا میشوند و نقشههای پلیدشان نقش برآب خواهد شد.» مرد بافنده بعد از شنیدن تعبیر خواب، از مار خداحافظی کرد و از همان جا یکسره به قصر برگشت و آنچه را که شنیده بود، برای پادشاه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 31