مجله کودک 508 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 32

«کفشها کهنه نمیشوند» عنوان کتاب داستانی است که «مهدی عزتی چهارقلعه» آن را برای بچههای کلاسهای دوم تا پنجم ابتدایی نوشته است. نویسنده در مقدمه کتاب نوشته است: بچهها فرصت زیادی برای خیالبافی و قصه ساختن ندارند اما، سنین بزرگسالی وقتی است که دوباره به یاد افسانههایی که در کودکی خوانده یا شنیدهاند میافتند و آرزو میکنند کاش دنیای همان افسانهها واقعیت داشت... داستان کتاب ماجرای پسرک شیطانی است که حسابی از کفشهایش کار کشیده است و حالا... اجازه بدهید با هم قسمتی از داستان کتاب را بخوانیم تا بیشتر با فضای داستان آشنا شویم. بازگو کرد. پادشاه، از شنیدن این تعبیر خواب، بسیار شاد و خرسند شد و دستور دارد دوهزار سکه طلا به رسم پاداش به بافندهی خوابگزار

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 32