مجله کودک 508 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 38

جدول 42 خانهای افقی 1.کم شدن. 2.حرف انتخاب. 3.واحد مقیاس سطح برابر با 100 مترمربع- میگویند کار امروز را به آن میفکن. 4.لباس زنانه- حرف عدم همراهی. 5.طلا. 6.بیشتر در قدیم بار یا میوه با این وسیله جابجا میکردند و آن را به اسب یا الاغ میبستند. شاهانه، زندگی خانوادهی بافنده غرق در ناز و نعمت و رفاه شده بود. شکوه و تجملی که به زندگی آنها وارد شده بود، چشم تمام همسایهها را خیره میکرد. ماجرای مار سیاه هم کمکم به

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 38