مجله کودک 508 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 40

سرزمین من همهی آفریدههای خداوند مانند ابر و باد و خورشید و گل و سبزه و کوهها، همهی زیباییشان برای ماست تا بتوانیم به راحتی زندگی کنیم و از نعمتهای خدا و زینتهای این دنیا به خوبی استفاده کنیم. باید از این نعمتها نهایت لذت را ببریم و شکرگزار پروردگار باشیم. طبیعت ایران چقدر زیباست! کوهها و جنگلهایی که در شمال و شرق و غرب کشور وجود دارد. تپههایی که از درختان خودرو پر شدهاند و گلهایی که در میان آنها خودنمایی میکنند و به زیبایی آن میافزایند و کوههای سر به فلک کشیده که بر قلهی آنها برف نشسته است، چقدر زیبا و دلنشین است! خداوند هرگز نعمتها و مهربانیهایش را از ما دریغ نمیکند و این همه گلهای زیبا، جنگلهای سبز و کوههای بلند را در اختیار ما گذاشته است. دقت کردهاید که گلهای سرخ چقدر زیبایند! گل سرخ و زرد نشان وجود خداست و ما باید شکرگزار این نعمتها باشیم. ما گلها را دوست داریم و ایران را دوست داریم و از جان خود برای محافظت از طبیعت ایران میگذریم. در همه جا گل هست اما اگر دقت کنید زیباترین گلها، گلهای خدایی است که خداوند به عنوان نعمت به ما عطا کرده است. خدایا کمکمان کن در نگهداری این امانتها موفق باشیم. فرانک میرآقایی از تهران میگفت: «آهای اهالی شهر! به گوش و به هوش! پادشاه بزرگ ما خواب عجیب و ترسناکی دیده است و به کسی که بتواند تعبیرِ درست آن را بگوید، پاداش بزرگ و شایستهای خواهد داد.» مرد بافنده وقتی این اعلام را شنید، وسوسه شد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 40