مجله کودک 512 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 11

Õ نویسندگی چیزی است که همه مردم آن را دوست دارند. هر کدام از ما دوست داریم تا یک نویسنده، به خصوص یک نویسنده موفق باشیم. به نظر کار سختی هم نمیآید و ابزار خاصی هم احتیاج ندارد. کافی است کاغذ و خودکار را آماده کنیم و یک داستان در ذهنمان بسازیم و شروع به نوشتن کنیم، اما درواقع، نویسندگی کار خیلی مشکلی است. لطفاً در این باره صحبت کنید که چگونه میتوان یک نویسنده موفق شد؟ ببینید، خیلی از کارها شاید در ابتدا ساده به نظر برسد. اما وقتی شما میخواهید آن کار پیش پا افتاده را انجام دهید میبینید چقدر سخت بودهاند. برای موفق شدن در هر کاری احتیاج به تمرین و تمرکز و تلاش فروان است. در هیچ کاری ما نمیتوانیم موفق شویم مگر آن که تلاش و کوشش و از خودگذشتگی فراوانی بکنیم. در این مسیر ممکن است گاهی ما شکست هم بخوریم. باید از شکستها درس بگیریم و دیگر خطاهایمان را تکرار نکنیم. هر شکستی پایهای برای پیروزی است. هر شکست به ما میگوید کجا ایستادهایم و کجا اشتباه کردهایم و حالا باید چطور جلو آن را بگیریم. حتی از قدری دویدن، سگ شکاری به خرگوش رسید و گاز محکمی از پهلوی خرگوش گرفت. خرگوش دوباره پا به فرار گذاشت و سگ هم به دنبالش... این بار وقتی سگ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 11