مجله کودک 512 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 12

برخی معتقدند که شکستها در زندگی بیشتر به ما کمک میکنند تا پیروزیهایمان. کسی که پشتکار و ایمان به هدفش نداشته باشد، کسی که برنامهریزی در زندگیاش نکند، کسی که تلاش و کوشش زیاد نکند، مطمئناً به موفقیت دست پیدا نمیکند. موفقیت در هر کاری برابر با مقدار تلاش و صبر و ایمان ماست. این قاعدهای کلی برای تمام مسیرهای زندگی ماست. اگر بچهای درس نخواند، تلاش و کوشش نکند، مطمئناً قبول نمیشود. این قاعده نویسندگی و یا هر شغل دیگری را که بچهها میخواهند در آینده انتخاب کنند دربرمیگیرد و فرقی ندارد ما میخواهیم نویسنده شویم یا شغل دیگری را انتخاب کنیم. شاید در ظاهر نویسندگی کمی ساخته به نظر برسد اما کاری بسیار پیچیده و زمانبر و طاقتفرساست. باید با عشق و علاقه و دقت، هر کار و به خصوص این کار را انتخاب کنیم چون مسیری پر از فراز و نشیب را باید طی کنیم و تجربههای زیادی بیاندوزیم تا بتوانیم به حدی از موفقیت دست پیدا کنیم. Õ اجازه داریم چند سؤال راحت و خودمانی بپرسیم؟ بفرمایید. Õ اگر به خود شما باشد هر سؤال از شما میتواند به تنهایی تبدیل به یک مصاحبه کامل شود. قرار بود شخصی از طرف یک روزنامه از من مصاحبهای بگیرد. پنج سؤال به من داد و گفت فکر میکنی همین تعداد سؤال کافی باشد؟ گفتم نمیدانم. تا ببینیم. و شروع کردم به نوشتن جواب آن سئوالها. Õ و جواب چند تا از آن سؤالها در صفحه جا شد؟ یک سؤال. Õ نام خانوادگی شما تناسب زیادی با کار شما دارد. بله، ضمن اینکه به یک آدم شل هم، دونده میگفتند ! Õ شما هم تجربه نوشتن برای کودکان و نوجوانان را شکاری به خرگوش رسید، با مهربانی و نرمی رفتار کرد و هیچ آزاری به او نرساند. انگار از خرگوش میخواست که با او بازی کند. خرگوش بیچاره که از این رفتار سگ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 12