مجله کودک 512 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 20

ماجراهای پوران و فیروزه قسمت اول طرح و اجرا: رویا قائمی مهدوی در یکی از روزهای خوب خدا ، آقا ماشا الله قصه ی ما با پسرش پوریا فوتبال دستی بازی می کند. پوران مشغول بافتنی است ... گاهی تخمه ای می شکند و ... صاحب اسب شود، فوراً از توی خورجینی که با خود داشت، دهنه و افساری بیرون آورد و اسب را افسار کرد و سوارش شد و شروع به تاختن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 20