مجله کودک 512 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 26

بچهها چگونه ورزش کنند؟ به عقیده بسیاری ورزش بچهها همان بازی کردن آنهاست. اما کارشناسان عقیده دارند که بین ورزش هدفمند در بچهها و بازی کردن تفاوتهایی وجود دارد. آنها عقیده دارند که ورزشها به دو گروه هوازی و مقاومتی تقسیمبندی میشوند. در ورزشهای هوازی مثل دویدن، دوچرخهسواری، طناب زدن و... ورزشکار از اکسیژن زیادی استفاده میکند و این امر به همراه فعالیت عضلانی به سلامت ورزشکار کمک میکند. بچهها از آن جا که تحرک بیشتری دارند، لازم است یکساعت در روز ورزشی انجام دهند که هوازی باشد (طناب زدن، شنا، دوچرخهسواری، دویدن و...) اما در مورد ورزشهای مقاومتی بچهها مثل وزنه زدن، فوتبال و... باید با احتیاط این ورزشها توسط کودکان انجام شود. زیرا هنوز مفصلها و استخوانبندی بچهها سست و شل است و نباید فشار زیادی بر آنها وارد کرد. دانشمندان علوم پزشکی ورزشی میگویند مصرف مواد قندی، مصرف 2 لیوان آب و انجام استراحت لازم میتواند در امر ورزش کردن به بچهها کمک کند. روی صورت خود کوبید. پشه باز هم جابجا شد و برای بار سوم، جای دیگری از بدن شیر را نیش زد. شیر، که دیگر حسابی از دست پشه آزرده و عصبانی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 26