مجله کودک 512 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 28

نقاشی کنیم قلم بردارید و این نقاشی را مانند نمونه بکشید. چهارخانهها، به شما در کشیدن این نقاشی کمک میکند. سرانجام پشه، که باورش شده بود شیر را شکست داده است، او را رها کرد و از آنجا دور شد. اما هنوز راه زیادی نرفته بود که به تارهای چسبناک یک عنکبوت خورد و اسیر شد. در حالی که عنکبوت گرسنه برای خوردن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 28