مجله کودک 512 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 37

طراحی چهره را با دقت انجام میدهیم. جزئیات نقاشی مثل چشمها، گوش و بدن را کامل میکنیم. ضمن پررنگ کردن خطوط اصلی، نقاشی خود را با مداد رنگی به دلخواه رنگآمیزی میکنیم. وقت شیری ترسناک و درنده از راه رسید و قصد حمله به گوزن را کرد. گوزن زود خودش را جمع و جور کرد و با تمام سرعتی که داشت، پا به فرار گذاشت. سرعت گوزن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 37