مصاحبه
توطئه های پشت پرده ـ دولت غیر قانونی بختیار ـ لزوم پایداری و تداوم مبارزه
مصاحبه با خبرنگاران جهان (دولت غیر قانونی بختیار ـ لزوم پایداری)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 30 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 3

موضوع : توطئه های پشت پرده ـ دولت غیر قانونی بختیار ـ لزوم پایداری و تداوم مبارزه

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگاران مطبوعات و رادیو ـ تلویزیونهای جهان

مصاحبه با خبرنگاران جهان (دولت غیر قانونی بختیار ـ لزوم پایداری)

مصاحبه

‏زمان: 9 بهمن 1357 / 30 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: توطئه های پشت پرده ـ دولت غیر قانونی بختیار ـ لزوم پایداری و تداوم مبارزه‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگاران مطبوعات و رادیو ـ تلویزیونهای جهان‏

‎ ‎سؤال: ‏[‏‏آیا بختیار را قبل از استعفا خواهید پذیرفت؟‏‏]‏

جواب: ‏من مکرر گفته ام که اصولاً شاه سابق قانونی نبود، مجلسین قانونی نیست، بختیار قانونی‏‎ ‎‏نیست. پس کسی را که قانونی نیست نخواهم پذیرفت. من به ملت ایران توصیه می کنم که‏‎ ‎‏در این وقت حساس درست بیدار باشند؛ متوجه باشند که توطئه ای باید در کار باشد. من‏‎ ‎‏می بینم که همان کسانی که از شاه سابق طرفداری می کردند حالا از بختیار پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند. هم دولت انگلستان و هم دولت امریکا از او پشتیبانی می کنند. اگر این شخص‏‎ ‎‏ملی است ـ همان طور که خودش اظهار می کند ـ چرا آنها از او پشتیبانی می کنند؟ اگر ملی‏‎ ‎‏است چرا بدون مجوز قانونی و برخلاف میل ملت، پست نخست وزیری را اشغال کرده‏‎ ‎‏است؟ اگر احترام به آرای عمومی می گذارد چرا کنار نمی رود؟‏

‏     ملت ایران باید بداند که من در کنار آنان تا آخرین نفس برای حفظ قوانین اسلام و‏‎ ‎‏مصالح مملکت به مبارزۀ خود ادامه می دهم. و بر همۀ ملت واجب است تا در این امر‏‎ ‎‏پایداری کنند و سستی و سردی به خود راه ندهند. مطمئن باشید که ما پیروزیم و مطالب‏‎ ‎‏ما مطالب حق است و حق لاجرم پیروز است.‏

ــ     ‏[‏‏در صورتی که بختیار استعفا بدهد یا ندهد و کودتای نظامی بشود چه خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏ما از کودتای نظامی ترسی نداریم. ملت ایران به کودتاهای نظامی عادت کرده است. ما‏‎ ‎‏پنجاه سال است زیر بار کودتا هستیم: کودتای رضاخان،‏‎[1]‎‏ کودتای محمدرضا.‏‎[2]‎‏ ما با‏‎ ‎

‏فشارهای اینها عادت کرده ایم. ما از کودتا هیچ ترسی نداریم. من تعجب می کنم که ما‏‎ ‎‏می خواهیم ارتشی را از شرّ استعمار خارج کنیم و آنها خودشان نمی خواهند بعضی از‏‎ ‎‏بلندرتبه ها می خواهند نوکر باشند. اصولاً ارتش با ماست. خلاصه ما از کودتای نظامی‏‎ ‎‏هیچ ترسی نداریم؛ برای اینکه ملت ایران مهیاست تا آخرین نفس به قیام و نهضت خود‏‎ ‎‏ادامه دهد. ملت ایران تا پیروزی نهایی را به دست نیاورد، دست از نهضت خود‏‎ ‎‏برنمی دارد.‏

ــ     ‏[‏‏چرا تصمیم رفتن به ایران را به تأخیر انداختید؟‏‏]‏

ــ     ‏تصمیم من همان طور که بوده است هست ولی دولت غیر قانونی، برای حفظ منافع‏‎ ‎‏اجانب، مانع ورود من به ایران شده است. و من در اولین فرصت به ایران خواهم رفت و‏‎ ‎‏حقوق ملت ایران را خواهم گرفت. آنهایی که به ملت ایران خیانت می کنند، باید کنار‏‎ ‎‏بروند. و من چون گذشته در تصمیم خود باقی هستم و ملت ایران باید در تصمیم خود‏‎ ‎‏باقی باشد. بر احدی از افراد ملت جایز نیست که در این موقع حساس که امر بین موت و‏‎ ‎‏حیات است بنشیند و ساکت باشد.‏

‏     ملت ایران! به نهضت خود ادامه دهید که قدرت با شماست. از قدرتها نترسید. شما‏‎ ‎‏می توانید با قدرت ملی خود کشور خود را نجات دهید و سرنوشت خود را خودتان در‏‎ ‎‏دست بگیرید. به هیاهوی این و آن گوش ندهید. به توطئه های زیر پرده توجه کنید.‏‎ ‎‏خداوند شما را حفظ کند، ان شاءالله تعالی.‏

‎ ‎

  • ـ کودتای انگلیسی 3 حوت اسفند 1299.
  • ـ کودتای امریکایی 28 مرداد 1332.