فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏9 / 11 / 1357‏   پیام به ملت ایران و افشای جنایات دولت بختیار‏1‏

‏9 / 11 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگاران جهان (دولت غیر قانونی بختیار ـ لزوم پایداری)‏3‏

‏1357 ه .ش.‏   نامه به پریدسی کوپیسا و اندرزهای اخلاقی‏5‏

‏11 / 11 / 1357‏   پیام تشکر از دولت و ملت فرانسه‏6‏

‏11 / 11 / 1357‏   تقریظ تقدیر از زحمات آقای ابراهیم یزدی در ایام اقامت در فرانسه‏7‏

‏12 / 11 / 1357‏   سخنرانی در فرودگاه مهرآباد (بیان چگونگی جریان انقلاب)‏8‏

‏               تشکر از همۀ طبقات8‏

‏               گام نخست پیروزی8‏

‏               به امید پیروزی نهایی9‏

‏12 / 11 / 1357‏   سخنرانی در بهشت زهرا (غیر قانونی بودن مجلس و رژیم)‏10‏

‏               ‏‏تشکر و تسلیت‏‏10‏

‏               ‏‏رژیم سلطنتی مغایر عقل و قانون‏‏10‏

‏               ‏‏رژیم پهلوی، تحمیلی و غیر قانونی‏‏11‏

‏               ‏‏دولتهای دست نشانده و مجالس فرمایشی‏‏12‏

‏               ‏‏فساد و ویرانی به نام اصلاح و ترقی‏‏14‏

‏               ‏‏فریاد از دست شاه و امریکا‏‏15‏

‏               ‏‏تعیین دولت با پشتیبانی ملت‏‏16‏

‏               ‏‏هشدار به ملت ایران‏‏17‏

‏               ‏‏اندرز و اتمام حجت به ارتش‏‏17‏

‏               ‏‏قدرشناسی از نظامیان پیوسته به ملت‏‏18‏

‏12 / 11 / 1357‏   پیام به افسران و سربازان ارتش (عدم حمایت از دولت بختیار)‏20‏


‏12 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع اعضای کمیته استقبال (دستاوردهای انقلاب ـ شعار ملیت)‏21‏

‏               ‏‏رمز پیروزی‏‏21‏

‏               ‏‏وحدت حوزه و دانشگاه، بزرگترین پیروزی‏‏21‏

‏               ‏‏ترفند ملی گرایی‏‏22‏

‏12 / 11 / 1357‏   بیانات در حضور جمعی از طلاب (بازگشت به قم)‏23‏

‏13 / 11 / 1357‏   سخنرانی در مدرسۀ علوی (لزوم ادامۀ مبارزه تا سقوط رژیم)‏24‏

‏               ‏‏جنایات بزرگ شاه‏‏24‏

‏               ‏‏مسئلۀ توبۀ شاه‏‏25‏

‏               ‏‏جنایات جبران ناپذیر شاه‏‏25‏

‏               ‏‏تز «شاه سلطنت کند نه حکومت»‏‏26‏

‏               ‏‏نیرنگهای رنگارنگ‏‏27‏

‏               ‏‏موهبت الهی به ستمگر و خیانتکار؟!‏‏28‏

‏               ‏‏مجازات دولتِ غیرقانونی‏‏29‏

‏               ‏‏ناآرامی و اغتشاش از مأموران دولت غیر قانونی‏‏30‏

‏               ‏‏رژیم سلطنتی، خلاف عقل و قانون‏‏32‏

‏               ‏‏حساسیت وضعیت کنونی ایران‏‏32‏

‏               ‏‏اقامۀ عدل از وظایف مهم‏‏33‏

‏               ‏‏پیامی به ارتش‏‏34‏

‏               ‏‏اقتصاد وابسته‏‏34‏

‏               ‏‏فرهنگ استعماری و وابسته‏‏35‏

‏               ‏‏ادامۀ مبارزه، واجب عقلی و شرعی‏‏36‏

‏               ‏‏نصیحت به ارتش و دولت‏‏37‏

‏13 / 11 / 1357‏   بیانات در جمع همافران نیروی هوایی (هشدار به دولت بختیار)‏38‏

‏14 / 11 / 1357‏   بیانات در جمع کارکنان روزنامۀ اطلاعات (وظایف مطبوعات و اهل قلم)‏39‏

‏14 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع روحانیون (نقش روحانیت در پیروزی انقلاب)‏40‏

‏               ‏‏تحریف اسلام‏‏40‏

‏               ‏‏تز استعماری «جدایی دین از سیاست»‏‏41‏

‏               ‏‏تفاوت احکام اسلام با قوانین بشری‏‏41‏

‏               ‏‏بُعد سیاسی و اجتماعی اسلام‏‏42‏


‏               ‏‏مطالعات استعمارگران در کشورهای اسلامی‏‏43‏

‏               ‏‏نقشۀ استعمار علیه روحانیت‏‏44‏

‏               ‏‏اتحاد ملت، منشأ سقوط شاه‏‏45‏

‏               ‏‏دزدیهای دودمان پهلوی‏‏46‏

‏               ‏‏نمونه ای از مفاسد و جنایات رژیم‏‏46‏

‏               ‏‏کنار زدن روحانیت از سیاست و پیامدهای آن‏‏47‏

‏               ‏‏رهبر ملت، خادم ملت‏‏48‏

‏14 / 11 / 1357‏   سخنرانی درجمع کمیتۀ استقبال(نیرنگ عوامل امریکا درپوشش ملیت)‏50‏

‏               ‏‏پاسداری از منافع امریکا با شعار «ملیت»‏‏50‏

‏               ‏‏در راه دستیابی به حکومت اسلامی‏‏51‏

‏               ‏‏وحدت کلمه، کلید پیروزی‏‏51‏

‏15 / 11 / 1357‏   نامه تشکر از آقای سیدکاظم شریعتمداری (تبریک بازگشت به ایران)‏53‏

‏15 / 11 / 1357‏   حکم تشکیل دولت موقت به آقای مهدی بازرگان‏54‏

‏16 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ایران ـ مخالفت با رژیم)‏56‏

‏               ‏‏ایران آشفته‏‏56‏

‏               ‏‏در آرزوی ایجاد حکومت عدل علی (ع)‏‏56‏

‏               ‏‏رژیم غیر قانونی پهلوی‏‏57‏

‏               ‏‏معرفی دولت موقت بر اساس ولایت‏‏58‏

‏               ‏‏وجوب اطاعت از دولت موقت‏‏59‏

‏               ‏‏پاسخ به پرسشهای خبرنگاران‏‏59‏

‏16 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع علمای خوزستان (وحدت کلمه، رمز پیروزی)‏62‏

‏               ‏‏حفظ وحدت کلمه وظیفۀ همگانی‏‏62‏

‏               ‏‏جنایات جبران ناپذیر شاه‏‏62‏

‏16 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع نمایندگان مستعفی مجلس شورای ملی (قراردادهای غیرقانونی)‏64‏

‏               ‏‏شاه نصیحت را نشنید‏‏64‏

‏               ‏‏مجالس امریکایی یا شاهنشاهی‏‏64‏

‏               ‏‏قراردادهای غیرقانونی، و هشدار به بختیار‏‏65‏

‏16 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع روحانیون وپرسنل نظامی (تبعیت از دولت موقت)‏67‏

‏               ‏‏اندرزی به ارتش و دولت غاصب‏‏67‏


‏               ‏‏ویرانی کشور به نام تمدن و ترقی‏‏67‏

‏               ‏‏دولت شرعی و واجب الاتباع‏‏68‏

‏17 / 11 / 1357‏   پیام تشکر از ابراز محبت همۀ اقشار ملت (بازگشت امام به ایران)‏71‏

‏17 / 11 / 1357‏   نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی (اعلام وصول نامه و تلگراف)‏72‏

‏17 / 11 / 1357‏   نامه تشکر از آقای سید سجاد حجج میانه ای (تبریک ورود امام به ایران)‏73‏

‏17 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی (استقلال ارتش)‏74‏

‏               ‏‏غارت دسترنج توده ها‏‏74‏

‏               ‏‏ایستادگی پابرهنگان در برابر توپ و تانک‏‏75‏

‏               ‏‏سازندگی به دست عناصر پاکدامن‏‏75‏

‏               ‏‏گفتگوی برخی از پرسنل نیروی دریایی با امام‏‏76‏

‏17 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع صادرکنندگان خشکبار (کارنامۀ حکومت پهلوی)‏77‏

‏               ‏‏غارت سرمایه های معنوی و مادی‏‏77‏

‏               ‏‏با جیب پر از ایران گریختند‏‏77‏

‏               ‏‏حکومت ایده آل اسلامی‏‏78‏

‏               ‏‏پشتیبانی از دولت موقت‏‏79‏

‏17 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع طلاب و کارکنان شرکت نفت (وحدت کلمه)‏81‏

‏               ‏‏کشور امام زمان‏‏81‏

‏               ‏‏رمز پیروزی‏‏81‏

‏               ‏‏پیامی به ارتش‏‏82‏

‏               ‏‏اعلام وحدت و همبستگی‏‏83‏

‏               ‏‏سنی و شیعه برادرند‏‏83‏

‏               ‏‏مسئولیت روشنگری و تبلیغ‏‏84‏

‏17 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع طبقات مختلف مردم (خرابیهای رژیم شاه)‏85‏

‏               ‏‏ویرانی و عقب ماندگی‏‏85‏

‏               ‏‏همه با هم در راه بازسازی‏‏86‏

‏               ‏‏عقب نشینی ابرقدرتها در برابر مشتهای گره کردۀ توده ها‏‏86‏

‏18 / 11 / 1357‏   نامه تشکر به آقای محمودی (تبریک ورود امام)‏87‏

‏18 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع وکلای دادگستری (ترفند استعمارگران)‏88‏

‏               ‏‏توطئۀ استعمار، تفرقه بین اقشار ملت‏‏88‏


‏               ‏‏مطالعات کارشناسهای استعمار‏‏88‏

‏               ‏‏توطئۀ جدایی مردم از روحانیت‏‏89‏

‏               ‏‏گذری به نیم قرن خیانت‏‏90‏

‏               ‏‏آمال ملت ایران‏‏91‏

‏               ‏‏بسیج همگانی برای یاری نهضت‏‏91‏

‏18 / 11 / 1357‏   بیانات در مورد استفاده های نامشروع رژیم از رسانه های گروهی‏93‏

‏18 / 11 / 1357‏   سخنرانی برای جمعی از اهالی کردستان (اختلاف شیعه و سنی)‏94‏

‏               ‏‏ریشۀ اختلاف برادران شیعه و سنی‏‏94‏

‏               ‏‏نقشه های شیطانی استعمارگران‏‏94‏

‏               ‏‏یگانگی و برادری سنی و شیعه‏‏95‏

‏19 / 11 / 1357‏   پیام به آقای محمد صدوقی (سپاسگزاری از مردم استان یزد)‏96‏

‏19 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع بازاریان تهران (سلسله پهلوی ـ وحدت کلمه)‏97‏

‏               ‏‏سلسلۀ پهلوی دست نشاندۀ اجانب‏‏97‏

‏               ‏‏ایستادگی ملت در برابر ابرقدرتها‏‏97‏

‏               ‏‏عدم استقرار حکومت مردمی در ایران‏‏98‏

‏               ‏‏رمز پیروزی و تقدم‏‏99‏

‏               ‏‏حساسترین مقطع تاریخ‏‏99‏

‏               ‏‏به امید ایرانی آباد‏‏100‏

‏19 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع همافران (سربازان طاغوت در خدمت اسلام)‏101‏

‏               ‏‏سربازان امام عصر(عج) در خدمت قرآن‏‏101‏

‏               ‏‏طاغوت زدایی و برقراری حکومت اسلامی‏‏101‏

‏19 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان و معلمان (محسّنات نهضت)‏103‏

‏               ‏‏جرایم پنجاه سالۀ خاندان پهلوی‏‏103‏

‏               ‏‏سازندگی با اتحاد‏‏104‏

‏19 / 11 / 1357‏   سخنرانی برای جمعی از معلمان (قیام برای خدا)‏105‏

‏               ‏‏شکست ناپذیری نهضت الهی‏‏105‏

‏               ‏‏دنیا پایین ترین مراتب عالم‏‏106‏

‏               ‏‏تربیت الهی و وحدت روحی‏‏106‏

‏19 / 11 / 1357‏   بیانات تشکرآمیز خطاب به افسران نیروی هوائی اصفهان‏108‏


‏19 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع طبقات مختلف مردم (پشتیبانی از دولت موقت)‏109‏

‏               ‏‏پشتیبانی همگانی و سراسری از دولت موقت‏‏109‏

‏               ‏‏اتمام حجت به واپسین دولت شاه‏‏109‏

‏               ‏‏تداوم انقلاب و پشتیبانی از دولت موقت‏‏110‏

‏               ‏‏رعایت موازین شرعی و قانونی‏‏110‏

‏20 / 11 / 1357‏   پیام به ملت ایران و تأکید بر نداشتن سخنگو‏112‏

‏20 / 11 / 1357‏   نامه تشکرآمیز به آقای گلپایگانی (تبریک ورود امام به ایران)‏113‏

‏20 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع نمایندگان شورای هماهنگی اعتصابات (سازندگی کشور)‏114‏

‏               ‏‏راه طولانی برای سازندگی‏‏114‏

‏               ‏‏زاغه نشینی در تهران‏‏115‏

‏               ‏‏دوری گزینی از اختلافات‏‏115‏

‏20 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع پزشکان (پیروزی در وحدت همۀ قشرها)‏117‏

‏               ‏‏شاهدان عینی جنایتها‏‏117‏

‏               ‏‏عمال اجانب در چهرۀ «ملیت»!‏‏117‏

‏               ‏‏دزدیها و غارتگریها‏‏118‏

‏               ‏‏لزوم بردباری و تشریک مساعی‏‏119‏

‏20 / 11 / 1357‏   نامه به اهالی زنجان (بازگشت آقای عزالدین حسینی به زنجان)‏120‏

‏21 / 11 / 1357‏   پیام به ملت ایران (حملۀ لشکر گارد به نیروی هوائی)‏121‏

‏21 / 11 / 1357‏   نامه تشکر به اهالی بخش ملاوی لرستان (تبریک ورود امام)‏123‏

‏22 / 11 / 1357‏   پیام به ملت ایران (عقب نشینی ارتش و پیوستن به ملت)‏124‏

‏22 / 11 / 1357‏   پیام به ملت ایران (حفظ آرامش ـ همکاری با دولت موقت)‏125‏

‏22 / 11 / 1357‏   پاسخ استفتاء (عدم اعتبار سوگند نظامیان در زمان طاغوت)‏127‏

‏23 / 11 / 1357‏   پیام به ملت ایران (تکلیف شرعی و تعهد ملی) ‏128‏

‏23 / 11 / 1357‏   پیام به ملت ایران (پیروزی انقلاب ـ حفظ نظم و آرامش)‏130‏

‏23 / 11 / 1357‏   نامه تشکر به اهالی قریۀ گوندره (ارسال طومار)‏134‏

‏23 / 11 / 1357‏   نامه تشکر به آقای سید کرامت الله ملک حسینی (جلوگیری از تفرقه)‏135‏

‏23 / 11 / 1357‏   نامه تشکر به آقای حسین انزابی (تبریک پیروزی انقلاب)‏136‏

‏24 / 11 / 1357‏   پیام به ملت ایران در مورد خلع سلاح عمومی‏137‏

‏25 / 11 / 1357‏   پیام به مردم تبریز در مورد سرکوب اخلال کنندگان‏139‏


‏25 / 11 / 1357‏   پیام به ملت ایران در مورد پایان اعتصابات و شروع کارها‏141‏

‏25 / 11 / 1357‏   حکم سرپرستی آستان قدس رضوی به آقای عباس واعظ طبسی‏143‏

‏26 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع اصناف و پیشه وران اعتصابی (اعلام پایان اعتصابات)‏144‏

‏               ‏‏سپاس و ستایش از ملت‏‏144‏

‏               ‏‏نیروهای نظامی و انتظامی در پناه اسلام‏‏144‏

‏               ‏‏وظیفۀ رویارویی با هرج و مرج‏‏145‏

‏               ‏‏حکم پایان اعتصابات‏‏146‏

‏27 / 11 / 1357‏   پیام به ملت ایران و ممنوعیت ورود به منازل افراد‏147‏

‏27 / 11 / 1357‏   پیام به روحانیون جهت شرکت در افتتاح مجدد مراکز نظامی و اداری‏148‏

‏27 / 11 / 1357‏   پیام به کارکنان شرکت ملی نفت جهت پایان اعتصاب‏149‏

‏27 / 11 / 1357‏   حکم به آقای سید محمدجواد پیشوایی جهت ایجاد نظم در بندر انزلی‏150‏

‏27 / 11 / 1357‏   گفتگو با جمعی از دانشگاهیان پیرامون دولت موقت و ارتش‏151‏

‏27 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع استادان دانشگاه (توطئه و تبلیغات اجانب) ‏158‏

‏               ‏‏توطئۀ دیرینۀ استعمار‏‏158‏

‏               ‏‏اسلام و پابرهنگان‏‏159‏

‏               ‏‏روحانیون، پیشتازان نهضت‏‏159‏

‏               ‏‏توطئه علیه حوزه و دانشگاه‏‏160‏

‏               ‏‏ویرانی ایران‏‏161‏

‏               ‏‏مقابله با آشوبگران و توطئه گران‏‏161‏

‏               ‏‏گفتگو با امام‏‏162‏

‏               ‏‏نگاهی به روش و منش پیشوایان اسلام‏‏163‏

‏               ‏‏زندگی رهبران کمونیستی و مدعیان برادری‏‏164‏

‏               ‏‏عمال امریکا در پوشش مارکسیستی‏‏165‏

‏27 / 11 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ اطلاعات (تشکیل دادگاههای انقلاب)‏167‏

‏28 / 11 / 1357‏   نامه تشکر به آقای اراکی (تبریک پیروزی انقلاب اسلامی)‏168‏

‏28 / 11 / 1357‏   پیام تشکر از اعتصاب کنندگان و تأکید بر اجتناب از گرانفروشی‏169‏

‏28 / 11 / 1357‏   نامه به آقای محمود لولاچیان (تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به وضع کارگران)‏171‏

‏28 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع گروه پژوهشهای ملی و اجتماعی (ارادۀ الهی و وحدت ملی)‏172‏

‏               ‏‏عنایات الهی در انقلاب ایران‏‏172‏


‏               ‏‏خونخواری سلاطین و بیدادگری دودمان پهلوی‏‏173‏

‏               ‏‏بسیج عمومی برای ساختن ایران‏‏174‏

‏               ‏‏شکوفایی قیام لله‏‏175‏

‏               ‏‏خیانتها و جنایتهای وصف ناشدنی‏‏175‏

‏               ‏‏فراخوانی شاه فراری به ایران‏‏176‏

‏28 / 11 / 1357‏   گفتگو با نمایندگان پاپ (قدرت ایمان و اسلام)‏177‏

‏28 / 11 / 1357‏   گفتگو با یاسرعرفات (پیروزی انقلاب اسلامی ووضعیت فلسطین)‏178‏

‏28 / 11 / 1357‏   نامه تشکر به اهالی میانه (تبریک ورود امام وهمبستگی بانهضت)‏183‏

‏29 / 11 / 1357‏   پیام به اهالی کردستان و اعزام آقای حسین نوری به منطقه‏184‏

‏29 / 11 / 1357‏   حکم به آقای محمد امامی کاشانی جهت نظارت برمدرسه ومسجدسپهسالار‏186‏

‏29 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع نویسندگان (تفرقه بین روحانیون و روشنفکران)‏187‏

‏               ‏‏نقشۀ استعمار برای ایجاد اختلاف میان ملت‏‏187‏

‏               ‏‏وحدت بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی‏‏188‏

‏               ‏‏رسالت سنگین نویسندگان‏‏188‏

‏               ‏‏خطر سیاست گام به گام، و گرایش به چپ و راست‏‏189‏

‏               ‏‏آزادی و استقلال در گرو اتحاد‏‏190‏

‏               ‏‏آشتی با اسلام، همراهی با ملت‏‏191‏

‏29 / 11 / 1357‏   سخنرانی درجمع نمایندگان انجمن زرتشتیان (رفتار اسلام با اقلیتها)‏192‏

‏               ‏‏زرتشتیها خدمتگزاران ایران‏‏192‏

‏30 / 11 / 1357‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی به مسئولان آموزش و پرورش (تغییر نظام آموزشی)‏193‏

‏30 / 11 / 1357‏   پیام به نیروهای انتظامی و لزوم بازگشت آنان به مراکز حفاظتی‏195‏

‏30 / 11 / 1357‏   نامه به احمد مفتی زاده و اعزام آقای نوری به کردستان‏196‏

‏30 / 11 / 1357‏   سخنرانی در جمع معلمان (رد رژیم سلطنتی ـ لزوم تربیت اسلامی)‏197‏

‏               ‏‏رژیم سلطنتی مخالف با حقوق بشر‏‏197‏

‏               ‏‏سلسلۀ پهلوی، رژیمی غیر قانونی‏‏198‏

‏               ‏‏تربیت و تعلیم همه جانبۀ دانش آموزان‏‏199‏

‏               ‏‏جامعیت اسلام‏‏200‏

‏               ‏‏شیوۀ انسان سازی در اسلام‏‏200‏

‏               ‏‏تز استعماری «جدایی دین از سیاست»‏‏201‏


‏               ‏‏پیامبران از اقشار محروم جامعه‏‏202‏

‏               ‏‏مبارزۀ پیامبر اسلام با سرمایه دارها‏‏202‏

‏               ‏‏لزوم تربیت دانش آموزان به مسائل عبادی و سیاسی‏‏203‏

‏               ‏‏تودیع و تشکر‏‏204‏

‏بهمن 1357‏   پیام به علما و روحانیون جهت مراجعت به شهرهای خود‏205‏

‏بهمن 1357‏   نامه به آقای محمد باقر غروی (حفظ اتحاد و همبستگی)‏206‏

‏شهریور‏‏1358‏   حکم به آقای مهدی بازرگان دربارۀ عزل تقی ریاحی از وزارت دفاع‏207‏

‏بهمن 1357‏   مکتوب یادبود به درخواست خانم سرور یزدی‏208‏

‏1 / 12 / 1357‏   پیام به آقای فضل الله محلاتی جهت سرپرستی صندوق تعاون اصناف‏209‏

‏1 / 12 / 1357‏   حکم تشکیل کمیته در مناطق خوزستان به آقای محمدطاهر آل شبیر خاقانی‏210‏

‏2 / 12 / 1357‏   پیام تشکر به قائم مقام اتحادیۀ ملی عرب (تبریک پیروزی انقلاب)‏211‏

‏2 / 12 / 1357‏   حکم به دادگاه انقلاب تهران جهت رسیدگی به پروندۀ حسن پاکروان‏212‏

‏3 / 12 / 1357‏   نامه به آقای مهدی بازرگان و تأیید وزیران پیشنهادی‏213‏

‏4 / 12 / 1357‏   نامه به آقای رضائی (تشکیل کمیتۀ انقلاب اسلامی در تربت حیدریه)‏214‏

‏5 / 12 / 1357‏   حکم به آقای صادق خلخالی جهت تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی‏215‏

‏5 / 12 / 1357‏   حکم به آقای شریفی جهت حفظ کاخها و اموال در مردآباد کرج‏216‏

‏5 / 12 / 1357‏   گفتگو با اسدالله مبشری و علی شایگان دربارۀ اموال دولتی و وجوهات شرعی‏217‏

‏5 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع هیأتی از اتحاد جماهیر شوروی (رابطه با دولتها)‏219‏

‏               ‏‏قیام دینی‏‏219‏

‏               ‏‏ارزش حیات در پرتو آزادی و استقلال‏‏219‏

‏               ‏‏روابط مسالمت آمیز و حُسن همجواری‏‏220‏

‏6 / 12 / 1357‏   حکم رسیدگی به کمیته های قزوین و رشت و ... به آقای اصغر ناظم زاده‏222‏

‏6 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع روحانیون سیستان و بلوچستان (ساختن ایران با اتحاد)‏223‏

‏               ‏‏اختلافاتْ سم مهلک‏‏223‏

‏               ‏‏مأموریت شاه، نابودی ایران‏‏224‏

‏6 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع علاقه مندان انقلاب اسلامی در کویت (پیروزی انقلاب)‏226‏

‏               ‏‏علت هجرت به عراق‏‏226‏

‏               ‏‏تقدیر الهی اقامت در فرانسه‏‏227‏

‏               ‏‏خنثی کردن تبلیغات رژیم‏‏227‏


‏               ‏‏الهی بودن انقلاب اسلامی‏‏228‏

‏               ‏‏تحول در ارواح طیبه و نفوس قدسیه‏‏229‏

‏               ‏‏غلبۀ سلاح ایمان بر همۀ قدرتها‏‏229‏

‏               ‏‏نقشۀ ممانعت از حرکت به سوی ایران‏‏230‏

‏               ‏‏اعلام به دنیا برای برگرداندن شاه جانی‏‏232‏

‏               ‏‏لزوم نگارش جنایات و خیانتهای دودمان پهلوی‏‏232‏

‏               ‏‏تشکیل دولت بزرگ اسلامی در دنیا‏‏234‏

‏7 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع وکلای دادگستری (توطئه های استعمار علیه اسلام)‏235‏

‏               ‏‏توطئه های استعماری در سرزمینهای اسلامی‏‏235‏

‏               ‏‏جَوسازی بر ضد اسلام‏‏236‏

‏               ‏‏پیامبران از اقشار محروم جامعه‏‏236‏

‏               ‏‏تبلیغات علیه روحانیون‏‏237‏

‏               ‏‏ایجاد اختلاف میان اقشار ملت‏‏238‏

‏               ‏‏عنایات غیبی در انقلاب ایران‏‏239‏

‏               ‏‏بسیج عمومی برای سازندگی‏‏240‏

‏               ‏‏تصویری از دادگستری دوران طاغوت‏‏241‏

‏7 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع روحانیون کردستان (سازندگی ایران)‏244‏

‏               ‏‏دوران سازندگی‏‏244‏

‏               ‏‏هشدار نسبت به نغمه های اجانب در کردستان‏‏244‏

‏7 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع اعضای جامعۀ معلولین ایران (معیار انسانیت)‏246‏

‏               ‏‏انسانیت به روح است نه به جسم‏‏246‏

‏7 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع روحانیون غرب تهران (سازندگی کشور)‏248‏

‏               ‏‏منشأ بیداری مردم، روشنگریهای روحانیت‏‏248‏

‏               ‏‏ملت، وارث یک ویرانه‏‏248‏

‏               ‏‏مشارکت مردم برای بازسازی‏‏249‏

‏               ‏‏ضرورت احیای کشاورزی‏‏249‏

‏               ‏‏دعوت مردم به شکیبایی‏‏250‏

‏               ‏‏تقویت دولت و پرهیز از کارشکنی‏‏251‏

‏               ‏‏لزوم مقابله با جَوسازی در کارخانه ها‏‏251‏


‏               ‏‏اسلام، برای پیشرفت و ترقی بشر‏‏252‏

‏7 / 12 / 1357‏   حکم امام جماعت مسجد بازار تهران به آقای سیدمحمدباقر خوانساری ‏254‏

‏7 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع مردم (سازندگی کشور و مشکلات آن)‏255‏

‏               ‏‏وضع حساس ایران‏‏255‏

‏               ‏‏وحدت همه اقشار در امر سازندگی‏‏255‏

‏7 / 12 / 1357‏   بیانات با عبدالسلام جلود (سرنوشت امام موسی صدر)‏257‏

‏7 / 12 / 1357‏   بیانات با نمایندگان خلیفه گری ارامنه (اسلام و حقوق اقلیتها)‏258‏

‏7 / 12 / 1357‏   بیانات با آقای محمد درخشش (سازندگی ایران)‏259‏

‏9 / 12 / 1357‏   حکم حفظ اموال شاه در جزیرۀ کیش به آقای علی مقدم‏260‏

‏9 / 12 / 1357‏   پیام چهارده ماده ای به ملت ایران دربارۀ وضعیت کشور‏261‏

‏9 / 12 / 1357‏   حکم مصادرۀ اموال سلسلۀ پهلوی به شورای انقلاب‏267‏

‏9 / 12 / 1357‏   حکم دادستانی کل انقلاب اسلامی به آقای مهدی هادوی‏268‏

‏10 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت ـ تأکید بر «جمهوری اسلامی»)‏269‏

‏               ‏‏جنایات دودمان پهلوی‏‏269‏

‏               ‏‏بیمه شدن اسلام با شهادتها‏‏270‏

‏               ‏‏خرابی کشور و آبادانی گورستانها‏‏270‏

‏               ‏‏ضرورت بیداری و هوشیاری ملت‏‏271‏

‏               ‏‏اسلام در خدمت مستضعفان‏‏271‏

‏               ‏‏داراییهای دودمان پهلوی‏‏272‏

‏               ‏‏آبادی دنیا و آخرت به وسیله اسلام‏‏273‏

‏               ‏‏حاکمیت فرم و قانون الهی‏‏273‏

‏               ‏‏مبارزه با فساد و محو آثار طاغوت‏‏274‏

‏               ‏‏تضعیف اسلام در تضعیف دولت و ارتش است‏‏275‏

‏               ‏‏آرمان ملت، «جمهوری اسلامی»‏‏276‏

‏               ‏‏هشدار به روزنامه ها‏‏276‏

‏               ‏‏آزادی آرا در اسلام‏‏277‏

‏               ‏‏نمونه بودن قم‏‏277‏

‏               ‏‏روحانیون احیاگران اسلام‏‏278‏

‏               ‏‏اسلام، مکتب انسان سازی‏‏278‏


‏11 / 12 / 1357‏   حکم ممنوعیت مصرف گوشتهای یخزده به آقای مهدی بازرگان‏280‏

‏11 / 12 / 1357‏   سخنرانی درجمع علما واقشارمختلف مردم (ریشۀ اختلافات داخلی)‏281‏

‏               ‏‏غرور، اسباب شکست‏‏281‏

‏               ‏‏فراگیری نهضت، عنایت خاص خدا‏‏281‏

‏               ‏‏خوف دشمنان از آمدن امام به ایران‏‏282‏

‏               ‏‏در کمین بودن دشمنان انقلاب‏‏283‏

‏               ‏‏اختلافات منشأ شکست اسلام‏‏284‏

‏               ‏‏ضرورت اتحاد روحانیون با یکدیگر‏‏285‏

‏               ‏‏فقه، تهذیب و مبارزه‏‏286‏

‏               ‏‏تحریف اسلام واقعی‏‏286‏

‏               ‏‏جندالله یا جند شیطان؟‏‏287‏

‏               ‏‏ظلّ الله معیار تمیز حق از باطل‏‏288‏

‏               ‏‏فقها پاسداران اسلام‏‏289‏

‏11 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم امارات (جنایات شاه)‏290‏

‏               ‏‏شکنجه گران، دست پروردۀ اسرائیل‏‏290‏

‏               ‏‏آثار «فرهنگ» و «تمدن» آریامهری!‏‏290‏

‏               ‏‏غارت اموال ملت ایران‏‏291‏

‏               ‏‏بن بست برای شاه‏‏292‏

‏               ‏‏پیروزی، مرهون طبقه محروم‏‏293‏

‏11 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع ابوالاعلی مودودی و همراهان (توطئه در تضعیف اسلام)‏294‏

‏               ‏‏تبلیغات اجانب علیه اسلام‏‏294‏

‏               ‏‏همه «حزب الله » باشیم‏‏295‏

‏11 / 12 / 1357‏   بیانات با خبرنگار روزنامۀ اطلاعات (مشکل مسکن مردم)‏297‏

‏12 / 12 / 1357‏   حکم رسیدگی به کمیته های تاکستان، آبگرم و ... به آقای قدرت الله علیخانی‏298‏

‏13 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع بانوان قم (زن از دیدگاه اسلام)‏299‏

‏               ‏‏بانوان دوشادوش مردان در انقلاب‏‏299‏

‏               ‏‏عنایت اسلام به زنان‏‏299‏

‏               ‏‏حق دخالت زن در همه شئون از نظر اسلام‏‏300‏

‏               ‏‏زن مربی انسان‏‏301‏


‏               ‏‏لزوم مشارکت زنان و مردان در سازندگی‏‏301‏

‏               ‏‏حق زنان در وکالت برای طلاق‏‏301‏

‏13 / 12 / 1357‏   حکم رسیدگی به کمیته های اردبیل و ... به آقای بهاءالدین علم الهدی‏303‏

‏13 / 12 / 1357‏   پیام به اهالی اقلید فارس (بازگشت آقای سید محمدباقر ابطحی)‏304‏

‏13 / 12 / 1357‏   پیام به اهالی مینودشت (اعزام آقای سیدابوالحسن حسینی به منطقه)‏305‏

‏14 / 12 / 1357‏   پیام به دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مورد انتصاب سفیران‏306‏

‏14 / 12 / 1357‏   نامه تشکر به آقای ابوالاعلی مودودی‏307‏

‏14 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران (ادامۀ جهاد تا استقرار کامل)‏308‏

‏               ‏‏نقش جوانان در پیروزی انقلاب‏‏308‏

‏               ‏‏مجاهدت برای استقرار جمهوری اسلامی‏‏309‏

‏               ‏‏رمز پیروزی‏‏310‏

‏               ‏‏مقصد الهی‏‏311‏

‏               ‏‏انهدام رژیم 2500 ساله توسط ملت‏‏312‏

‏               ‏‏عنایت الهی در پرتو اتحاد ملت‏‏313‏

‏               ‏‏تقوا؛ رمز پیروزی و برتری‏‏313‏

‏               ‏‏مفهوم نداشتن شکست در منطق اسلام‏‏314‏

‏               ‏‏عاقبت قیام بر ضد خدا‏‏315‏

‏14 / 12 / 1357‏   بیانات خطاب به وزیرمختار پاکستان (مسئولیت مسلمانان در عصر حاضر)‏317‏

‏15 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع پرسنل هنگ منظریۀ قم (توطئه های امریکا)‏318‏

‏               ‏‏خواست امریکا تصرف مملکت ایران‏‏318‏

‏               ‏‏احساس خطر استعمارگران‏‏318‏

‏               ‏‏مدعیان حقوق بشر و دفاع از جنایتکاران‏‏319‏

‏               ‏‏کوشش برای استقلال و آزادی‏‏320‏

‏15 / 12 / 1357‏   حکم ضبط اموال هژبر یزدانی به آقای علی حاج طرخانی ‏322‏

‏15 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع روحانیون (وظایف روحانیت ـ رفراندم ـ غربزدگی)‏323‏

‏               ‏‏انگیزۀ هجرت از نجف به پاریس‏‏323‏

‏               ‏‏تعیین مقدرات مملکت به وسیله رفراندم‏‏324‏

‏               ‏‏فقط «جمهوری اسلامی»‏‏324‏

‏               ‏‏مقصد الهی‏‏325‏


‏               ‏‏غلبۀ مشتهای گره شده بر قدرتهای مجهز‏‏326‏

‏               ‏‏نگاهی به حکومت الهی و حکومتهای طاغوتی‏‏327‏

‏               ‏‏لزوم معرفی حکومت اسلامی‏‏328‏

‏               ‏‏اعتراض به شرایط طاغوتی در وزارتخانه ها‏‏328‏

‏               ‏‏قدرت روحی در پرتو اجتناب از زخارف دنیا‏‏329‏

‏               ‏‏تحول معجزه آسای توده ها از اسلام‏‏330‏

‏               ‏‏توجه به زاغه نشینان‏‏331‏

‏               ‏‏ملی شدن داراییهای رژیم پهلوی‏‏332‏

‏               ‏‏سیاست گام به گام‏‏333‏

‏15 / 12 / 1357‏   تلگراف تشکر از آقای خویی (تبریک بازگشت امام به ایران)‏334‏

‏16 / 12 / 1357‏   حکم تشکیل کمیته انقلاب در فَشَم به آقای سید حسین مطهری یزدی‏335‏

‏16 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس قطر (توطئۀ اجانب، تفرقه بین مسلمین)‏336‏

‏               ‏‏سیاست استعمار در جدا کردن ملتها از اسلام و قرآن‏‏336‏

‏               ‏‏گلایه از دولتهای منطقه‏‏337‏

‏               ‏‏تفرقه، عامل ذلت مسلمین‏‏338‏

‏               ‏‏اقتدای مسلمانان جهان به ایران‏‏339‏

‏16 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم (تلاش برای ایجاد تمدن الهی)‏340‏

‏               ‏‏تشکر از پزشکان و پرستاران‏‏340‏

‏               ‏‏مأموریت شاه برای ایران‏‏340‏

‏               ‏‏نیروی ایمان مردم منشأ فروپاشی کاخها‏‏341‏

‏               ‏‏انتقام الهی در انتظار شاه‏‏342‏

‏               ‏‏همه با هم به سوی یک تمدن صحیح الهی‏‏342‏

‏16 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم (دستاوردهای انقلاب اسلامی)‏344‏

‏               ‏‏وحدت روح و جسم‏‏344‏

‏               ‏‏توطئۀ اجانب، جدایی ملتها‏‏345‏

‏               ‏‏صدمه های ناشی از غفلتها‏‏345‏

‏               ‏‏زدودن فرهنگ رژیم پهلوی‏‏345‏

‏               ‏‏پیروزی قدرت ایمان بر قدرتهای مادی‏‏346‏

‏               ‏‏دستاوردهای ایمان و وحدت کلمه‏‏347‏


‏               ‏‏فقط «جمهوری اسلامی»‏‏348‏

‏16 / 12 / 1357‏   پیام به مسلمانان ترکیه (اتکا به خدا و وحدت کلمه)‏349‏

‏17 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع فرهنگیان و دانش آموزان قم (رهنمودهایی به جوانان)‏350‏

‏               ‏‏رنجهای جدایی و گنجهای اتحاد‏‏350‏

‏               ‏‏جوانها مظهر امید و نوید‏‏350‏

‏               ‏‏زمان سازندگی‏‏351‏

‏               ‏‏لزوم تبعیت از دولت موقت‏‏352‏

‏               ‏‏رأی به جمهوری اسلامی‏‏353‏

‏               ‏‏اسلام خواهی ملت ایران‏‏353‏

‏               ‏‏نوید پیروزی‏‏354‏

‏17 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع بانوان قم (نقش بانوان در انقلاب اسلامی)‏356‏

‏               ‏‏تسلیت به اهالی داغدیدۀ قم‏‏356‏

‏               ‏‏جنایات و خیانتهای عظیم رژیم پهلوی‏‏356‏

‏               ‏‏زنان در صف اول انقلاب‏‏358‏

‏18 / 12 / 1357‏   سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم (قیام قرآنی و اسلامی)‏359‏

‏               ‏‏نقش ملت در پیروزی نهضت‏‏359‏

‏               ‏‏اسلام و حماسۀ شیعه‏‏359‏

‏               ‏‏ماهیت قیام‏‏360‏

‏               ‏‏شعارهای اسلامی‏‏361‏

‏               ‏‏ضربه به ملت با نام «خلق» و «ملیت»‏‏362‏

‏               ‏‏رأی آزاد، توطئه ممنوع‏‏363‏

‏               ‏‏من خدمتگزار ملت ایران هستم‏‏364‏

‏19 / 12 / 1357‏   نامه به آقای مهدی بازرگان (ممنوعیت دخالت منسوبین)‏365‏

‏19 / 12 / 1357‏   تلگراف تسلیت فوت همسر آقای سید محمود طالقانی‏366‏

‏19 / 12 / 1357‏   حکم تشکیل کمیتۀ امداد به آقایان: کروبی، عسکراولادی، شفیق‏367‏

‏20 / 12 / 1357‏   حکم به آقای محمد فقیهی مرندی جهت اعزام به شهرهای مرند وماکو‏368‏

‏21 / 12 / 1357‏   حکم به آقای محمد فیض جهت اعزام به مراغه، میاندوآب، بناب و ملک کندی‏369‏

‏22 / 12 / 1357‏   نامه به استاندار فارس جهت همکاری با نمایندۀ اعزامی‏370‏

‏22 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع کارکنان مخابرات (دسیسه های عمال خارجی)‏371‏


‏               ‏‏ایمان به خدا عامل پیروزی‏‏371‏

‏23 / 12 / 1357‏   حکم به آقای ابراهیم امینی (سرکشی به امور کمیته های استان ساحلی)‏373‏

‏23 / 12 / 1357‏   حکم امام جماعت مسجد جامع نارمک به آقای محی الدین انواری ‏374‏

‏24 / 12 / 1357‏   نامه به آقای محمد صدوقی یزدی و تشکر از طومار اهالی پشتکوه‏375‏

‏24 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع پیشاهنگان در مورد ادامۀ نهضت تا تحقق حکومت اسلامی‏376‏

‏               ‏‏کوشش برای قطع ایادی استعمار‏‏376‏

‏               ‏‏لزوم پشتیبانی از دولت در حل مشکلات‏‏377‏

‏               ‏‏تقویت اسلام در رأی دادن به جمهوری اسلامی‏‏377‏

‏25 / 12 / 1357‏   حکم به توقف محاکمات دادگاههای انقلاب تاتصویب آئین نامۀ جدید‏379‏

‏26 / 12 / 1357‏   حکم به آقای داریوش فروهر جهت رسیدگی به وضع کارگران‏380‏

‏27 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع گروهی از ارتشیان (اختلاف افکنی های استعمار)‏382‏

‏               ‏‏استعمار عامل جدایی‏‏382‏

‏               ‏‏تفرقه افکنی و بازگشت به اختناق و استبداد‏‏382‏

‏28 / 12 / 1357‏   پیام به اهالی مسلمان کردستان و دفاع از نیروهای مسلح‏384‏

‏28 / 12 / 1357‏   نامه تسلیت به خانم خاتون رحمانپور‏385‏

‏28 / 12 / 1357‏   بیانات در جمع ایتام کودک و نوجوان (جدیت در تحصیل)‏386‏

‏28 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع پاسداران (تأکید بر رأی به جمهوری اسلامی)‏387‏

‏               ‏‏پیروزی ابتدایی‏‏387‏

‏               ‏‏رأی من «جمهوری اسلامی»‏‏387‏

‏               ‏‏لزوم فعالیت همه اقشار‏‏388‏

‏28 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر لرستان (عوامل پیروزی)‏389‏

‏               ‏‏اجتناب از اختلاف‏‏389‏

‏               ‏‏شیاطین در کمینند‏‏389‏

‏               ‏‏اهمیت قشرهای کارگر و دهقان در اسلام‏‏390‏

‏               ‏‏رأی به «جمهوری اسلامی»‏‏390‏

‏29 / 12 / 1357‏   سخنرانی در جمع هیأت دولت موقت (عوامل پیروزی ـ رهنمود به دولت و ملت)‏392‏

‏               ‏‏سال پرزحمت و منفعت برای ملت‏‏392‏

‏               ‏‏حاصل نشدن پیروزی نهایی‏‏392‏

‏               ‏‏پیروزی نهایی هنوز حاصل نشده‏‏393‏


‏               ‏‏جبران خرابیها با همکاری همۀ اقشار‏‏394‏

‏               ‏‏هشدار به گرانفروشان و محتکران‏‏395‏

‏               ‏‏ضرورت تحول فرهنگی‏‏396‏

‏               ‏‏مسئولیت دولت و ارتش‏‏396‏

‏               ‏‏اصلاح امور کارگران و رفع مشکلات آنها‏‏397‏

‏               ‏‏توجه بیشتر دولت به کارگرها‏‏398‏

‏               ‏‏رادیو ـ تلویزیون یک دانشگاه عمومی‏‏398‏

‏               ‏‏دانشگاه بزرگ اسلامی‏‏400‏

‏               ‏‏لزوم تجهیز حوزه ها به ابعاد مختلف‏‏400‏

‏               ‏‏صبغۀ دینی و اسلامی شهادت‏‏401‏

‏2 / 1 / 1358‏   نامه به آقای محمد طاهر آل شبیر خاقانی (نفی گرایشهای قومی)‏403‏

‏2 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع پاسداران انقلاب اسلامی قم (هشدار به ملت)‏405‏

‏               ‏‏در کمین بودن دشمنان اسلام و کشور‏‏405‏

‏               ‏‏رأی به «جمهوری اسلامی»‏‏405‏

‏3 / 1 / 1358‏   پیام به سربازان و پاسداران (حفظ اتحاد و برادری)‏407‏

‏4 / 1 / 1358‏   پیام به ملت ایران (حضور فعال در انتخابات)‏408‏

‏4 / 1 / 1358‏   سخنرانی درجمع پاسداران انقلاب اسلامی(سستی ننمودن دراستمرارنهضت)‏409‏

‏5 / 1 / 1358‏   پیام به مسلمانان جهان به مناسبت صلح مصر و اسرائیل‏410‏

‏5 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع گروه تبلیغات قم (رفراندم جمهوری اسلامی)‏411‏

‏               ‏‏قم مرکز همۀ برکات‏‏411‏

‏               ‏‏ضرورت شرکت در رفراندم‏‏411‏

‏               ‏‏لزوم ادارۀ صحیح دستگاههای سمعی و بصری‏‏412‏

‏               ‏‏حفظ نهضت، با تمام قوا‏‏412‏

‏5 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر لرستان (جنایات شاه ـ لزوم وحدت)‏413‏

‏               ‏‏خرابیها و خیانتهای رژیم شاه‏‏413‏

‏               ‏‏حفظ وحدت کلمه‏‏414‏

‏               ‏‏رأی به جمهوری اسلامی‏‏414‏

‏7 / 1 / 1358‏   نامه تشکر به آقای مسلم اوغور (تبریک ورود امام به ایران)‏415‏

‏7 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تبریز (رمز پیروزی، وحدت کلمه)‏416‏


‏               ‏‏آذربایجان همیشه در رأس قیامها‏‏416‏

‏               ‏‏حفظ حدود و ثغور‏‏417‏

‏7 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع سربازان و پاسداران (لزوم تداوم مبارزه)‏419‏

‏               ‏‏ریشه های استعمار‏‏419‏

‏               ‏‏شیاطین و اخلال در رفراندم‏‏420‏

‏8 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع پزشکان قم (لزوم اتحاد و شرکت در رفراندم)‏421‏

‏               ‏‏دستاوردهای انقلاب اسلامی‏‏421‏

‏               ‏‏نمونه هایی از اختناق رژیم رضاخانی‏‏421‏

‏               ‏‏اطبای ایرانی در امریکا‏‏422‏

‏               ‏‏نمونه ای از برکات نهضت‏‏423‏

‏               ‏‏ریشه کن نشدن استعمار‏‏423‏

‏               ‏‏توطئه علیه رفراندم «جمهوری اسلامی»‏‏424‏

‏               ‏‏عاقبت سردی و سستی‏‏425‏

‏8 / 1 / 1358‏   بیانات خطاب به گروهی از عشایر لرستان (جلوگیری از اخلال در رفراندم)‏426‏

‏8 یا 9 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع مردم و تأکید بر رأی به «جمهوری اسلامی»‏427‏

‏               ‏‏رسالت نسل جوان‏‏427‏

‏               ‏‏توصیه به رأی دادن به جمهوری اسلامی‏‏427‏

‏9 / 1 / 1358‏   حکم به آقای خامنه ای جهت رسیدگی به مشکلات مردم سیستان وبلوچستان‏429‏

‏9 / 1 / 1358‏   پیام به ملت ایران (توطئه های منحرفین در آستانۀ برگزاری رفراندم)‏430‏

‏9 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (رفراندم سرنوشت ساز)‏431‏

‏               ‏‏استمرار نهضت‏‏431‏

‏               ‏‏رأی «آری» به جمهوری اسلامی‏‏431‏

‏9 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع مردم و فراخوانی توده ها به شرکت در رفراندم‏433‏

‏               ‏‏رفراندم تعیین کنندۀ سرنوشت ملت‏‏433‏

‏               ‏‏رأی به «جمهوری اسلامی»‏‏433‏

‏               ‏‏حقوق اقلیتهای مذهبی در اسلام‏‏434‏

‏               ‏‏عمال امریکا با ماسک چپگرایی‏‏435‏

‏               ‏‏شرکت همگانی در رفراندم‏‏435‏

‏               ‏‏احقاق حقوق ملت در حکومت اسلامی‏‏436‏


‏9 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع مردم قم و لزوم رأی به جمهوری اسلامی‏438‏

‏               ‏‏تحکیم جمهوری اسلامی در رأس امور‏‏438‏

‏               ‏‏قم، ریشۀ دانش و شجاعت‏‏438‏

‏               ‏‏مشارکت همگانی در سازندگی‏‏439‏

‏9 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع قوای نظامی (چگونگی برخورد با دوستان و دشمنان)‏440‏

‏               ‏‏محبت با دوستان و انعطاف ناپذیری در برابر دشمنان‏‏440‏

‏               ‏‏نگاهی به حکومت مولی علی (ع)‏‏440‏

‏               ‏‏امنیت اهل ذمه در حکومت علی (ع)‏‏441‏

‏               ‏‏نبودِ رعب در نظام اسلامی‏‏442‏

‏               ‏‏آسایش روحی با تربیت اسلامی‏‏444‏

‏               ‏‏ایران، محیط محبت‏‏444‏

‏               ‏‏لزوم حفظ نظم و سلسله مراتب در ارتش‏‏445‏

‏9 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع پلیس تهران (دولت و قوای دولتی در خدمت ملت)‏447‏

‏               ‏‏حکومت در خدمت مردم‏‏447‏

‏9 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع افسران نیروی زمینی (اختلاف میان ملت و روحانیت)‏448‏

‏               ‏‏توطئه های رژیم شاه‏‏448‏

‏               ‏‏لزوم پاکسازی مملکت‏‏449‏

‏               ‏‏رأی به جمهوری اسلامی‏‏449‏

‏10 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع مردم و تأکید بر رأی به «جمهوری اسلامی»‏450‏

‏               ‏‏آزادی و استقلال، هدیۀ جمهوری اسلامی‏‏450‏

‏               ‏‏آزادی در رأی‏‏451‏

‏12 / 1 / 1358‏   پیام به ملت ایران (12 فروردین روز «جمهوری اسلامی»)‏452‏

‏12 / 1 / 1358‏   حکم رسیدگی به اوضاع اردبیل به آقای علی مشکینی‏455‏

‏12 / 1 / 1358‏   اجازه نامه در امور حسبیّه و شرعیه به آقای علی اکبر قرشی‏456‏

‏12 / 1 / 1358‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»‏457‏

‏               ‏‏وعدۀ خداوند تعالی نزدیک است‏‏457‏

‏               ‏‏تحلیل نتیجۀ رفراندم‏‏457‏

‏               ‏‏تخطئۀ مدعیان دروغین حقوق بشر‏‏458‏

‏               ‏‏معدومین، مجرم و جنایتکار بودند نه متهم‏‏459‏


‏               ‏‏لزوم تحولات ریشه ای در «جمهوری اسلامی»‏‏460‏

‏               ‏‏تقویت مستضعفین‏‏461‏

‏               ‏‏جمهوری اسلامی و حفظ حقوق اقشار و اقلیتها‏‏461‏

‏               ‏‏12 فروردین، روز عید ملت‏‏462‏

‏               ‏‏دمکراسی غربی، دمکراسی اسلامی‏‏463‏

‏               ‏‏معیار برتری در جامعۀ اسلامی‏‏463‏

‏13 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان (اوضاع ایران و فلسطین)‏466‏

‏               ‏‏نگاهی به اوضاع ایران در دوران طاغوت‏‏466‏

‏               ‏‏اسلام دین سیاست و معنویت‏‏467‏

‏               ‏‏رمز پیروزی‏‏468‏

‏14 / 1 / 1358‏   نامه تشکر از پشتیبانی عشایر به آقای محمد کرمی‏470‏

‏15 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع مردم (آمادگی برای انتخابات مجلس مؤسسان)‏471‏

‏               ‏‏برقراری «جمهوری اسلامی» به اتفاق آرا‏‏471‏

‏               ‏‏انتخابات مجلس مؤسسان‏‏471‏

‏15 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع مدیران دبیرستانهای قم (کمبود نیروی انسانی متعهد)‏473‏

‏               ‏‏کارشکنی جیره خواران استعمار‏‏473‏

‏               ‏‏رفراندم از نظر کمیت و کیفیت‏‏474‏

‏               ‏‏افروخته نگه داشتن آتش انقلاب‏‏475‏

‏               ‏‏مسئولیت ما و شما‏‏476‏

‏               ‏‏تربیت نیروی انسانی متعهد و سالم‏‏477‏

‏16 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع مسئولان اجرای رفراندم در قم (استقبال ملت از رفراندم)‏478‏

‏               ‏‏فداکاری مردم برای اسلام‏‏478‏

‏               ‏‏مجلس مؤسسان و مجلس شورا‏‏479‏

‏16 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و اهمیت انتخابات مجلس‏480‏

‏               ‏‏رفراندم بی نظیر‏‏480‏

‏               ‏‏انتخاب نمایندگان متعهد‏‏480‏

‏               ‏‏در راه ساختن ایران و نسل جوان‏‏482‏

‏17 / 1 / 1358‏   حکم وانتصاب آقای جعفرصبوری به عنوان قاضی دادگاه انقلاب کاشان‏483‏

‏17 / 1 / 1358‏   پاسخ استفتاء بازرگانان در مورد اجناس قاچاق‏484‏


‏17 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (مبارزه با رژیم شاه)‏485‏

‏               ‏‏حاصل نشدن پیروزی نهایی‏‏485‏

‏               ‏‏کوشش ایرانی برای ایران‏‏485‏

‏17 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانش آموزان (اهمیت انتخاباتهای آینده)‏487‏

‏               ‏‏مجال ندادن به خیانتکارها‏‏487‏

‏               ‏‏حضور با نشاط در مراحل مختلف انقلاب‏‏487‏

‏17 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع مردم قم و تأکید بر الهی بودن تحول در ملت‏489‏

‏               ‏‏دست غیبی در انقلاب اسلامی‏‏489‏

‏               ‏‏تحول روحی ملت ایران‏‏490‏

‏               ‏‏تحول روحی و شهادت طلبی منشأ پیروزی‏‏491‏

‏               ‏‏حفظ روحیۀ اسلامی‏‏493‏

‏               ‏‏در کمین بودن قدرتها‏‏493‏

‏               ‏‏دیکتاتوری زیر پوشش دمکراسی‏‏494‏

‏               ‏‏مخالفت مدعیان «فدایی خلق» با ملت‏‏494‏

‏               ‏‏نمونه ای از رفتار حاکم اسلامی‏‏496‏

‏               ‏‏تبلیغات پوچ آریامهری‏‏496‏

‏               ‏‏خطرناک بودن گرایش به سستی‏‏497‏

‏17 / 1 / 1358‏   بیاناتی به نمایندۀ سازمان آزادیبخش صحرا و رهنمودهایی به این سازمان‏499‏

‏17 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان کرمانشاه و دزفول (نقش بانوان در انقلاب)‏501‏

‏17 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی (رمز پیروزی، آرزوی شهادت)‏502‏

‏               ‏‏رمز پیروزی انقلاب اسلامی‏‏502‏

‏               ‏‏راه آزادی ملتها‏‏502‏

‏               ‏‏«شهادت»: رمز پیروزی‏‏503‏

‏               ‏‏اقتدا به مسلمانان صدر اسلام‏‏504‏

‏17 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانش آموزان (سهم کودکان و نوجوانان در نهضت)‏505‏

‏               ‏‏افتخار به نسل جوان مسلمان‏‏505‏

‏               ‏‏نقش کودکان و نوجوانان در انقلاب اسلامی‏‏505‏

‏18 / 1 / 1358‏   حکم رسیدگی به امور شهرهای ایلام و ... به آقای محمد یزدی‏507‏

‏18 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان ذوب آهن (انتخاب افراد متعهد برای مجلس)‏508‏


‏               ‏‏سازندگی با اتحاد و اتکال به خداوند‏‏508‏

‏               ‏‏تبلیغات مسموم عمال امریکا‏‏509‏

‏19 / 1 / 1358‏   پیام به اصناف و کسبه (تحذیر از اجحاف و گرانفروشی)‏510‏

‏19 / 1 / 1358‏   نامه به آقای محمدطاهر آل شبیرخاقانی (اعزام قاضی شرعی به خرمشهر)‏511‏

‏19 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر «چهارلنگ» بختیاری (انتخابات مجلس)‏512‏

‏               ‏‏خیانت دودمان پهلوی به عشایر‏‏512‏

‏               ‏‏قطع دست خیانتکاران‏‏512‏

‏               ‏‏انتخاب نمایندگان صالح‏‏513‏

‏19 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان مخابرات (لزوم سازندگی در کشور)‏515‏

‏               ‏‏نقش کارکنان مخابرات در پیروزی انقلاب اسلامی‏‏515‏

‏               ‏‏برتری قدرت ملت‏‏515‏

‏               ‏‏خرابیهای اقتصادی و فرهنگی‏‏516‏

‏               ‏‏در راه سازندگی‏‏517‏

‏21 / 1 / 1358‏   پیام به ملت ایران (افتتاح حساب شمارۀ 100)‏518‏

‏21 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان کاشان (سهم بزرگ زنان در پیشبرد انقلاب)‏521‏

‏21 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر بختیاری ایذه (اوضاع ایران در دوران پهلوی)‏522‏

‏               ‏‏عشایر و ایلات در دوران پهلوی‏‏522‏

‏               ‏‏نگاهی به عملکرد دودمان پهلوی در ایران‏‏523‏

‏               ‏‏آزادی و استقلال در سایۀ اسلام‏‏523‏

‏21 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر لرستان (دستاوردهای جمهوری اسلامی)‏525‏

‏21 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل ارتش (پشتیبانی از نیروهای نظامی)‏526‏

‏               ‏‏لزوم پشتیبانی از ارتش‏‏526‏

‏               ‏‏اسلام، دین آزادی و استقلال‏‏526‏

‏22 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع گروهی از مردم بندر لنگه (همکاری با دولت)‏528‏

‏               ‏‏اوضاع ایران در عصر پهلوی‏‏528‏

‏               ‏‏همراه با دولت در رویارویی با توطئه ها‏‏528‏

‏22 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (ارتش و ملت)‏530‏

‏               ‏‏بانوی بزرگ اسلام، الگوی همه انسانها‏‏530‏

‏               ‏‏قرآن کتاب انسان سازی‏‏530‏


‏               ‏‏ارتش، ضامن استقلال کشور‏‏531‏

‏22 / 1 / 1358‏   بیانات خطاب به سفیر چکسلواکی در تهران (قراردادهای شاه)‏532‏

‏23 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران (نیاز کشور به نیروی جوان)‏533‏

‏23 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان بانک صادرات (لزوم تحول در جامعه)‏534‏

‏               ‏‏نقش استعمار در جدایی میان توده ها‏‏534‏

‏               ‏‏بانک اسلامی، همراه با تحولی اسلامی‏‏534‏

‏23 / 1 / 1358‏   سخنرانی درجمع پاسداران شرق تهران (نقش پاسداران در انقلاب)‏536‏


‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎                 ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

یادآوری‏:‏

‏     ‏برای سهولت در دسترسی به مطالب مورد نظر، مراجعه شود به‎ ‎جلد 22 صحیفۀ امام که شامل:

‏     نمایه های موضوعی، نام اشخاص، مکانها، وقایع تاریخی،‏‎ ‎‏آیات و روایات، اشعار و فهرست تفصیلی مطالب دورۀ 21‏‎ ‎‏جلدی است.‏

‎ ‎