پیام رادیو - تلویزیونی
حمله صدام به ایران با تحریک امریکا
پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال تحصیلی (حمله صدام به ایران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 ش‍ه‍ری‍ور ‭1359

زمان (قمری) : 12 ذی القعده ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 221

موضوع : حمله صدام به ایران با تحریک امریکا

زبان اثر : فارسی

مناسبت : آغاز سال تحصیلی

مخاطب : ملت ایران

پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال تحصیلی (حمله صدام به ایران)

پیام رادیو ـ تلویزیونی

‏زمان: ساعت 7 بعدازظهر 31 شهریور 1359 / 12 ذی القعده 1400‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: حملۀ صدام به ایران با تحریک امریکا‏

‏مناسبت: آغاز سال تحصیلی‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

تلاش گروهکها در ایجاد اغتشاش

‏     در این موقع که مدارس ایران باید باز بشود و امیدوارم که جوانان ما و اطفال ما با تعهد‏‎ ‎‏به اسلام و جمهوری اسلامی، به مدارس بروند و کار خودشان را شروع کنند، باید به این‏‎ ‎‏جمعیتهایی که می خواهند نگذارند مدرسه های ما باز بشود، توجه داد که شما در یک‏‎ ‎‏همچو موقعی که ایران در این وضع واقع است و عراق رسماً اعلام جنگ کرده است به‏‎ ‎‏ایران، اگر راست می گویید که شما با ملت هستید و نسبت به خلق وفادار هستید، باید شما‏‎ ‎‏خودتان در این امر با دولت ایران همراهی کنید و اگر ما دیدیم که شما در مدارس ایجاد‏‎ ‎‏یک اغتشاش کردید، ماهیت شما با اینکه مقداری اش معلوم است، بیشتر معلوم می شود‏‎ ‎‏پیش ملت ایران. در یک همچو وقتی که ایران در حال جنگ است با امریکا و این آلت‏‎ ‎‏دست امریکا تجاوز کرده است به ایران، شما اگر برای باز شدن مدارس اغتشاش بپا کنید‏‎ ‎‏یا شایعه سازی کنید، معلوم می شود که شما عمّال امریکا و همدست صدام حسین خبیث‏‎ ‎‏هستید. بنابراین، ملت ما باید با آگاهی و با خونسردی به این مسائل توجه کند.‏

هشدار به رژیم عراق در شروع تجاوز به ایران

‏     بعض نکات باید گفته بشود: یکی اینکه گمان نکند ملت ما که دولت ایران و ارتش‏‎ ‎‏ایران عاجز از این است که جواب به اینها بدهد. هر وقتی که مقتضی بشود من پیامی به‏‎ ‎‏ملت خواهم داد و به صدام حسین و امثال او خواهم ثابت کرد که اینها، این اذناب امریکا‏

‏قابل ذکر نیستند و ما همیشه بنا داریم که در این برخوردها، طوری برخورد بشود که‏‎ ‎‏جواب برخورد آنها داده بشود که به ملت عراق ـ خدای نخواسته ـ صدمه ای وارد نشود.‏‎ ‎‏لکن ما عازم بر این هستیم، مصمّم بر این هستیم که اگر عراق حدّ خودش را نداند و‏‎ ‎‏تجاوز را تکرار بکند، ما دستور بدهیم و ملت ما بسیج بشوند و آن وقت برای ملت عراق‏‎ ‎‏معلوم باشد که ما با آنها هیچ کار نداریم، بلکه این صدام حسین است که به واسطۀ‏‎ ‎‏تحریک امریکا به ما تجاوز کرده است و ما اگر جوابی به او بدهیم، هرگز به ملت عراق،‏‎ ‎‏که برادر ما هستند، مربوط نیست.‏

‏     امروز من صدای منحوس این آدم را شنیدم؛ یعنی، بیانیه اش را شنیدم. ایشان معلوم‏‎ ‎‏می شود که تازه مسلمان شده است! برای اینکه به حضرت امیر، علی بن ابی طالب و امام‏‎ ‎‏حسین ـ سلام الله علیهما ـ و اینها تشبث کرده و مردم را می خواهد گول بزند. ایشان‏‎ ‎‏نمی داند که مردم عراق ایشان را می شناسند و از اوّلی که این حکومت اشتراکی روی کار‏‎ ‎‏آمد و مرحوم آقای حکیم‏‎[1]‎‏ تحریم کرد و آنها را تکفیر کرد، مردم عراق اینها را‏‎ ‎‏شناخته اند و بعد هم از اعمالی که انجام داده اند، اینها شناسایی شده اند. اینها علمای‏‎ ‎‏بزرگ عراق را اعدام کردند. اینکه الآن به شَعْب‏‎[2]‎‏ عراق متوسل می شود، اینها شعب‏‎ ‎‏عراق را سرکوب کرده اند. این صدام حسین، من از اول وقتی که روی کار آمد تنبّه دادم‏‎ ‎‏که این دیوانه است، این عقلش درست کار نمی کند، و لهذا، با دیوانگی دارد عمل می کند‏‎ ‎‏و خودش را به هلاکت می رساند.‏

توصیه به ملت در حفظ خونسردی و برخورد با شایعه سازان

‏     من یک صحبت دارم برای ملت ایران و برای ملت عراق و ارتش عراق هم یک‏‎ ‎‏صحبت. برای ملت ایران این صحبت را دارم که گمان نکند ملت ایران که ارتش ایران‏‎ ‎‏نمی تواند جلوی اینها را بگیرد. خیر، ارتش ایران و قوای مسلّح ما، پاسدارهای عزیز ما‏

‏قادر بر این معنا هستند، لکن تا مسئله جدّی نشود، آنها جدّاً عمل نمی کنند. آن روزی که‏‎ ‎‏مسئله جدّی شد، تمام اینها به طور جِدّ، امر می کنم که عمل بکنند و عراق را سر جای‏‎ ‎‏خودشان بنشانند.‏

‏     ملت ایران نباید خیال بکنند که جنگی شروع شده است و حالا فرض کنید که دست و‏‎ ‎‏پای خودمان را گم کنیم. نه، این حرفها نیست. یک چیزی آوردند و یک بمبی اینجا‏‎ ‎‏انداختند و فرار کردند، رفتند. الآن هم دولت ایران جواب آنها را مشغولند که جواب آنها‏‎ ‎‏را بدهند و می دهند جواب آنها را. قوای بحریه شان‏‎[3]‎‏ بکلی از بین رفته است و قوای‏‎ ‎‏بریّه شان‏‎[4]‎‏ هم از بین خواهد رفت. شما خیال نکنید که یک چیزی است. این جنگهای‏‎ ‎‏متعددی که واقع شده است یک مقدارش هم نصیب ایران شده است که من هر دو جنگ‏‎ ‎‏را یادم هست. هیچ، ابداً مسئله ای نیست. شایعات یا چیزهایی را اگر دشمنهای ما، این‏‎ ‎‏احزاب مختلفه ای که الآن در ایران هستند، این گروهها و گروهکهایی که در ایران هستند،‏‎ ‎‏حالا اگر فرصت می خواهند به دست بیاورند و شایعه سازی کنند و هی تلفن کنند به این‏‎ ‎‏طرف و آن طرف که چه شده است، چه شده، کودتا شده ـ نمی دانم ـ این حرفها در کار‏‎ ‎‏نیست. این یک دزدی آمده است یک سنگی انداخته و فرار کرده، رفته است سرجایش.‏‎ ‎‏دیگر قدرت اینکه تکرار بکند ان شاءالله ندارد. من به ملت ایران سفارش می کنم که چند‏‎ ‎‏جهت را ملاحظه کنند: یک جهت اینکه خونسردی خودشان را حفظ کنند و ابداً توجه به‏‎ ‎‏این معنا که یک قضیه ای واقع شده است و واقعاً واقع نشده قضیه ای. توجه نکنند به این‏‎ ‎‏معنا. یک وقت اغتشاشی از این راه بار نیاید.‏

‏     یک جهت هم اینکه ممکن است که این اشخاصی که با اسلام مخالفند و با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی از اول مخالف بودند، حالا شایع کنند که خود لشکر ایران و ارتش ایران و‏‎ ‎‏ژاندارمری ایران دارند خرابکاری می کنند تا شما را وادار کنند که با آنها مقابله کنید. خیر،‏‎ ‎‏اینطور نیست. ارتش ایران و ژاندارمری ایران وفادارند به ما و مشغولند آنها به کوبیدن‏

‏عراق. شما گمان نکنید که یک وقت بیایند به شما بگویند که تحریک کنند شماها را به‏‎ ‎‏اینکه بروید سراغ ـ مثلاً ـ پادگانها. یک همچو کاری جایز نیست و از معاصی بزرگ‏‎ ‎‏اسلام است و مخالف رضای خداست و ابداً به اینها اعتنا نکنید و اگر از این افراد کسی‏‎ ‎‏پیدا شد که یک همچو تحریکی کرد، بگیرید او را و تحویل بدهید به کمیته هایی که‏‎ ‎‏هستند، به آنها تحویلشان بدهید تا آنها را به جزای خودشان برسانند. این حرفی است که‏‎ ‎‏ما با ملت ایران داریم که اینها با آرامش، بدون اینکه اصلاً خوفی از چیزی داشته باشند.‏‎ ‎‏خوفی در کار نیست اصلاً، چیزی نیست که خوف داشته باشد. یک حرف با ملت ایران‏‎ ‎‏است که هم خونسردی خودشان را حفظ کنند و هم این شایعه سازها را جلویشان را‏‎ ‎‏بگیرند و هیچ اعتنا به شایعه ها نکنند. من خودم تماس دارم و همۀ مطالب پیش من‏‎ ‎‏می آید. امروز هم آقای رئیس جمهور‏‎[5]‎‏ و آقای نخست وزیر‏‎[6]‎‏ آمدند اینجا و گزارش‏‎ ‎‏دادند اینجا و من هر روزی که محتاج به این بشود که بسیجی بکنم، خواهم کرد و‏‎ ‎‏ان شاءالله ، نیاید آن روز که یک همچو امری واقع بشود.‏

هشدار به ارتش عراق

‏     و یک حرفی ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ که با ارتش عراق دارم این است که ارتش عراق با کی جنگ‏‎ ‎‏می خواهد بکند؟ طرفدار کی هست و مخالف کی؟ طرفدار صدام است که اشتراکی است‏‎ ‎‏و کافر است؟! بر ضد کی؟ بر ضد اسلام؟! ارتش عراق باید بداند که این آدم که حالا‏‎ ‎‏آمده است اسم علی بن ابی طالب ـ سلام الله علیه ـ را می آورد و اسم حسین بن علی‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ را می آورد، این دشمن اینهاست؛ این شخص با اینها دشمن است، با‏‎ ‎‏اسلام اصلاً دشمن است این. ارتش عراق باید بداند که این جنگ، جنگ با اسلام است‏‎ ‎‏به هواداری کفر و یک همچو جنگی برخلاف رضای خداست و خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏نخواهد بخشید بر آن کسانی که قیام کنند بر ضد اسلام به واسطۀ همراهی با کفر، که هم‏‎ ‎‏خود صدام حسین ـ به حسب حکم شرعی ـ کافر است و هم این طرفدار کفّار است،‏

‏طرفدار کارتر است و به واسطۀ طرفداری از کارتر و گرفتن قوا از او، دارد به ایران حمله‏‎ ‎‏می کند و کارتر این نوکرهای خودش را مثل صدام حسین و مثل سادات و امثال اینها را‏‎ ‎‏وادار کرده است که به ایران حمله بکنند یا به ایران صدمه بزنند. ملت عراق و ملت مصر‏‎ ‎‏باید بدانند این معنا را که اگر ـ خدای نخواسته ـ با ایران طرف بشوند و ارتش عراق با ایران‏‎ ‎‏طرف بشود، طرف شدن با اسلام است و ضرر زدن به اسلام و ضرر زدن به پیغمبر اسلام‏‎ ‎‏است به طرفداری از کفر، به طرفداری از صدام، به طرفداری از کارتر.‏

وظیفه ملت عراق در قیام علیه صدام

‏     ملت عراق باید بدانند که این جرثومۀ فساد همان طوری دارد با شما عمل می کند که‏‎ ‎‏محمدرضا با ایران عمل می کرد. ما محمدرضا را بیرون کردیم و شما هم باید این شخص‏‎ ‎‏را بیرون بکنید از عراق. تا قیام نکنید و تا مقابله نکنید با این جرثومۀ فساد، این می خواهد‏‎ ‎‏اسلام را از بین ببرد و می خواهد عربیّت را به خیال خودش ـ آن هم نه اینکه واقعاً عقیده‏‎ ‎‏دارد به او ـ می خواهد او را جانشین کند و همچو خیالی هم ندارد. می خواهد امریکا را‏‎ ‎‏دستش را باز کند در این ممالک اسلامی و ما جرممان این است که با امریکا مخالف‏‎ ‎‏هستیم. این جرمی که پیش صدام حسین بخشودنی نیست این است که ما برخلاف امریکا‏‎ ‎‏هستیم و لهذا، ما را هر چه می خواهد، می گوید؛ ما را مجوس می گوید هستیم. ما که داریم‏‎ ‎‏در مملکتمان قرآن را ترویج می کنیم، در مملکتمان احکام اسلام را داریم ترویج‏‎ ‎‏می کنیم و پیاده می کنیم به جای آن احکامی که در سابق بوده است، این آقا ما را مجوس‏‎ ‎‏می داند و خودشان که بر ضد اسلام و بر ضد مسلمین هستند، خودشان را طرفدار‏‎ ‎‏علی بن ابی طالب ـ سلام الله علیه ـ و اصحاب رسول الله می دانند. باید ملت عراق بداند که‏‎ ‎‏این آدم، آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است والاّ به‏‎ ‎‏ملت ما، او که نمی تواند صدمه ای بزند. او بر ملت عراق خطرناک است. ملت عراق باید با‏‎ ‎‏تمام قوا، کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف‏‎ ‎‏اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارند عمل می کنند، آنها را از بین ببرند.‏


‏     و سربازهای ارتش عراق و صاحب منصبهای ارتش عراق باید بدانند که جنگ با‏‎ ‎‏ایران، جنگ با اسلام است، جنگ با قرآن است، جنگ با رسول الله است و این از اعظم‏‎ ‎‏محرّماتی است که خدای تبارک و تعالی نمی گذرد از او. شما هم همان کار را بکنید که‏‎ ‎‏ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردند؛ همان طوری که آنها رها کردند او را و متصل شدند‏‎ ‎‏به ملت و سربازها فرار کردند از پادگانها و متصل شدند به ملت. شما هم فرار کنید و قوای‏‎ ‎‏خودتان را صرف این کنید که این جرثومۀ فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید می کند،‏‎ ‎‏اگر قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتان به جای او بگذارید. ما هم‏‎ ‎‏کمک شما هستیم در اینکه از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق‏‎ ‎‏را. این آدمی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که برخلاف اسلام، و برخلاف مصالح اسلام مشغول مفسده شده‏‎ ‎‏است، این فاسد را از بین ببرید، با ملت همراه بشوید.‏

‏     ملت عراق هرگز با صدام حسین موافق نیست. یک روز هم موافقت ندارد. ملت‏‎ ‎‏عراق با اسلام موافق است. کسی که با اسلام موافق است، کسی که کتاب او «قرآن» است،‏‎ ‎‏کسی که کعبه قبلۀ اوست، نمی شود با یک آدم کافری که در پناه کفّار دارد زندگی می کند‏‎ ‎‏و در پناه کارتر و امثال کارتر دارد به حیات خودش ادامه می دهد، نمی شود با این‏‎ ‎‏همراهی بکنید. من به آنها سفارش می کنم ـ به ارتش عراق ـ که اگر می توانند قیام کنند بر‏‎ ‎‏ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشان جانشین او بشوند و ما هم تأییدتان‏‎ ‎‏می کنیم و اگر این برایشان میسور نیست، فرار کنند و جنگ با اسلام نکنند.‏

‏     با ملت عراق هم عرض می کنم که با همۀ قوا، قیام کنید بر ضد این آدمی که الآن قیام بر‏‎ ‎‏ضد اسلام کرده است. قیام این نسبت به ایران، قیام کافر بر مسلم است و قیام لشکر کفر بر‏‎ ‎‏لشکر اسلام است. باید با همۀ قوا با این شخص مقابله کنید و مقاتله کنید. من چنانچه‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ دامنه پیدا کرد این کارهای صدام حسین و اربابهای صدام حسین،‏‎ ‎‏تکلیف ملت ایران را تعیین خواهم کرد و امیدوارم به آنجا نرسد و اگر برسد، دیگر‏‎ ‎‏بغدادی باقی نخواهد ماند.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - آقای سید محسن حکیم متوفای 1389 قمری از مراجع تقلید و رهبر شیعیان عراق.
  • - مردم، ملت.
  • - نیروی دریایی.
  • - نیروی زمینی.
  • - آقای ابوالحسن بنی صدر.
  • - آقای محمدعلی رجایی.