حکم
اصلاحات ارضی
حکم (اصلاحات ارضی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : ‭1341

زمان (قمری) : ‭1382

مکان: قم

شماره صفحه : 492

موضوع : اصلاحات ارضى

زبان اثر : فارسی

مخاطب : نامعلوم

حکم (اصلاحات ارضی)

حکم

‏زمان:‏‏ زمستان 1341 ‏

مکان: ؟

‏موضوع: اصلاحات ارضی‏

‏مخاطب:‏‏ ؟‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     آنچه به اسم قانون اصلاحات ارضی درصدد اجرای آن هستند مخالف عقل و شرع و‏‎ ‎‏مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه اسلامی است و آنچه بسیاری از مالکین‏‎ ‎‏بزرگ عمل کرده و می کنند و از عمل به قوانین اسلام راجع به حق فقرا خودداری می کنند‏‎ ‎‏مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه اسلامی است. اصل‏‎ ‎‏مالکیت در اسلام محترم است و هیچ مقامی حق ندارد ملک دیگری را بدون رضایت و‏‎ ‎‏طیب نفس او تصرف کند یا به دیگری انتقال دهد و تصرف در اموال غیر بدون رضایت‏‎ ‎‏او حرام و نماز خواندن در املاکی که به این نحو از مالک سلب شود باطل است و اصل‏‎ ‎‏حفظ حقوق فقراء و اجراء آن در اسلام محترم است و هیچ مالکی نمی تواند در آن‏‎ ‎‏تصرف کند و اگر حق فقرا را به طوری که شرع مطاع تعیین فرموده به آنها ندهند مرتکب‏‎ ‎‏گناه کبیره شده اند و اگر با آن اموال چیزی بخرند مالک نمی شوند و نماز آنها در آنچه‏‎ ‎‏حق فقراء به آن تعلق گرفته باطل است و فقیه جامع شرایط فتوا می تواند حق فقراء را از‏‎ ‎‏آنها بگیرد و به محل مقرر شرعی آن برساند. والسلام علی من اتبع الهدی. ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎