صحیفه امام ـ جلد22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

صحیفه امام ـ جلد22

‏   ‏C:\Users\f.mesbahi\Pictures\portal\ج22.jpg‏  ‏

‏ ‏

‏جلد بیست و دوم صحیفه امام به منظور تسهیل کار پژوهندگان در بازیابی مطالب 21 جلد صحیفه امام تدوین یافته است. این مجموعه شامل سه بخش: اعلام، موضوع و آیات و احادیث می باشد.‏

‏    استفاده کنندگان محترم به نکات ذیل توجه کنند: ‏

‏1.‏ ‏حرف «ج» علامت جلد و حرف «ص» علامت صفحه است.‏

‏2.‏ ‏اعلام؛ دربرگیرنده نام اشخاص، سازمانها، کتابها، روزنامه ها و مکانها است.‏

‏3.‏ ‏موضوع؛ شامل موضوعات و یا واژه های مهم است و حتی الامکان از زبان طبیعی متن استفاده شده  و به دلیل کمبود وقت، فقط تعدادی از موضوعات مهم به شکل درون بافتی تنظیم شده اند.‏

‏در فهرست موضوعی جهت تسهیل بازیابی و کاستن از حجم نمایه، مداخل اصلی با حروف درشت و برخی موضوعات مرتبط، با حروف ریز آورده شده و از موضوعات با بسامد بالا مانند ایران، دین، اسلام، مسلمین، ملت... و یا موضوعاتی که از اهمیت کمتری برخوردارند، استفاده نشده و در پاره ای از موارد نیز برای راهنمایی به اطلاعات بیشتر، ارجاع «و نیز نگاه کنید به» به کار برده شده است.‏

‏4.‏ ‏آیات و احادیث نیز جداگانه فهرست شده اند.‏

‏5.‏ ‏نظر به اینکه انتشار صحیفه امام (در 22 جلد) به صورت یکجا و همزمان انجام گردیده است، در استخراج قریب به یکصد هزار آدرس فهارس برای بیش از 11 هزار صفحه متن، کاستی و نقص وجود دارد که در ویرایش بعدی اصلاح و تجدید خواهد شد. ‏‏بدین منظور فعلا تصویر متن این جلد نمایش داده می شود و پس از ویرایش فایل متنی نیز برای استفاده علاقمندان در دسترس قرار خواهد گرفت.‏


پی دی اف صحیفه امام (ج22)

‏ ‏