معراج السالکین و صلوة العارفین: کتابى است سنگین و عرفانى به زبان فارسى در بیان اسرار معنوى و عرفانى نماز که در سال 1358 هجرى قمرى (1318 شمسى) به قلم امام خمینی (س) تحریر شده است. تسلط امام بر عرفان نظرى و پیمودن مقامات عرفان عملى را مى توان از مباحث عمیق این کتاب و آثار قبلى شان دریافت. این اثر از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) در سال 1369 ه . ش ، در 266 صفحه، مشتمل بر مقدمه اى از آیت الله جوادى آملى، متن کتاب، فهرستهاى راهنما، تصویر کامل نسخه خطى منتشر شده است

. انتهای پیام /*