اثرى است گرانبها از امام خمینی (س) در فقه استدلالى در ابواب مختلف مربوط به بیع و تجارت، که در فاصله سالهاى 1380 تا 1396 هجرى قمرى (1340 ـ 1355شمسى) عمدتاً در نجف اشرف نوشته شده و نخستین چاپ آن نیز در نجف در پنج مجلد، جمعاً 2371 صفحه انجام یافته است.
این کتاب با تحقیقات کامل و نهایى در هفت مجلد توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) به مناسبت صدمین سالگرد تولد امام خمینی (س) منتشر شده است.

. انتهای پیام /*