حاشیه اى است از امام خمینی (س)، حاوى فتاواى فقهى ایشان که به صورت حاشیه بر کتاب وسیلة النجاة (رسالۀ عملیه) آیت الله العظمى سید ابوالحسن اصفهانى نوشته شده است.
متن وسیلة النجاة و تعلیقات امام با تصحیحات کامل به مناسبت صدمین سالگرد تولد امام خمینی (س) توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) منتشر شده است.


 

کتابخانه چندرسانه ای

. انتهای پیام /*