| ارسال به دوستان 0

آثار علمی

آثار علمی امام خمینی شامل ده ها کتاب و اثر گرانبها از امام خمینی در مباحث اخلاقی، عرفانی، فقهی، اصولی، فلسفی، سیاسی و اجتماعی است. برخی از تألیفات امام خمینی به زبان عربی نوشته شده و برخی نیز فارسی می‏ باشند.
علاوه بر تألیفات علمی، مجموعه درس های ایشان که توسط شاگردانش گردآوری شده اند تحت عنوان تقریرات امام خمینی، آثار شفاهی و مکتوب سیاسی و اجتماعی ایشان شامل؛ نامه ها، اجازه نامه های شرعی، تلگراف ها و نامه های سیاسی و اجتماعی، احکام و فرامین، پیام ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها و گفتگوها که در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام گردآوری شده اند، مجموعه سروده ها شامل؛ غزلیات، رباعیات، قصاید، مسمط ها و دوبیتی های عرفانی که در کتابی با عنوان دیوان امام منتشر شده است و بازنویسی و استنساخ تعدادی از رساله‏ های علمی اندیشمندان ـ که نسخه‏ های منحصر به فرد داشته و هنوز چاپ نشده بودند ـ با خطی زیبا آثاری است که از ایشان به یادگار مانده است.

کتابخانه چند رسانه ای