| ارسال به دوستان 0

فرزندان

شجره نامه امام خمینی

تربیت فرزندانی فرهیخته و نام آور همچون: شهید آیت الله مصطفی خمینی و چهره فراموش ناشدنی، یار و همراه امام، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی و چهره هایی همچون صدیقه و دکتر زهرا و فریده مصطفوی از تدبیر و مدیریت این بانوی بزرگ است که در امر پرورش، تحصیل و ازدواجهای موفق فرزندان تلاش نموده و علیرغم سختی های غیر قابل باور ناشی از فشارهای رژیم پهلوی و حکومت عراق، تدبیر امور بیت رهبر کبیر انقلاب اسلامی را در این دوران و ایام هجرت به پاریس و 11 سال رهبری امام خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را بر  عهده داشته اند. ایشان برای فرزندان احترام زیادی قائل و در تربیت آنها بسیار مقید بودند.

احترامی که پدر و مادر به هم می گذاشتند در فرزندان تأثیر بسزایی داشته و تربیت آنها حالت امر و نهی نداشته است. امام و همسرش خیلی مقید بودند که فرزندان واجبات را انجام دهند ولی انجام مستحبات را امر نمی کردند. احترام خانم به آقا، آموزه ای برای فرزندان بود. والدین، بچه ها را همیشه «شما» صدا می زدند و لذا روابط فیمابین همیشه آمیخته به احترام بود. ضمناً خانم، روی آنچه آقا خیلی حساس بودند دقت فوق العاده می کردند و این باعث می شد حرمت امام در منزل صیانت شود.

کتابخانه چندرسانه ای