| ارسال به دوستان 0

خاندان امام خمینی

سید حیدر موسوی جد اعلای آیت‏ الله سید روح‏ الله‏ موسوی خمینی است. او مؤلف دو رساله، به نام های «نفحة العرفان» در عرفان و «هدایة المستشرقین» در حقانیت مذهب امامیه، است و به همین دلیل به آینه‏ دار معرفت معروف شد.
در سال 766 هجری قمری سید حیدر موسوی اردبیلی از طرف عارف بزرگ حضرت میر سید علی همدانی، جهت ارسال پیام نور و عرفان به سرزمین هند مهاجرت کرد و در آنجا به تبلیغ اسلام پرداخت. در طول اقامت او در هند، بسیاری از هندوان و بوداییان به آیین اسلام گرویدند تا جایی که برخی از رؤسای این کیش ها نیز اظهار اسلام نمودند.
سید احمد موسوی جد امام خمینی که از نسل سید حیدر می‌باشد بین سالهای 1240 و 1250 قمری به قصد زیارت عتبات عالیات به عراق مسافرت کرد. و در این مدت با یوسف خان، پسر محمد حسین بیک کمره‏ ای، اهل خمین آشنا شد و بر حسب تقاضای او برای اقامت به خمین مراجعت کرد.
حاصل ازدواج او چندین دختر و پسر بود و آقا مصطفی خمینی پدر امام خمینی یکی از آنها بود.
آقا مصطفی حدود سال 1300 قمری با مرحومه هاجر آغا خانم ( مادر امام خمینی) دختر مرحوم آقا میرزا احمد مجتهد خمینی المسکن خوانساری الاصل ازدواج کرد که حاصل این ازدواج سه پسر و سه دختر بود که به ترتیب برادران امام خمینی عبارتند از: آقا سید مرتضی (پسندیده) و آقا نورالدین (هندی) و خواهران عبارتند از: فاطمه خانم، آقازاده خانم، مولوده آغا خانم، روح الله ملقب به امام خمینی (س).