همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (ره)
سخنان رئیس جلسه، دکتر محمد تسخیری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : تسخیری، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1383

زبان اثر : فارسی

سخنان رئیس جلسه، دکتر محمد تسخیری

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جلسۀ سوم

‏ ‏

‏جلسۀ سوم به ریاست دکتر محمد تسخیری برگزار شد. ایشان در ابتدای‏‎ ‎‏جلسه گفت:‏

‏     جلسۀ سوم را در حالی آغاز می کنیم که به گمان من، بسیاری از ما‏‎ ‎‏عرفانی بودن آن را احساس کرده ایم. جلسه ای که ما را از عالم ناسوت به‏‎ ‎‏عالم لاهوت برده و روحها و حتی جسمهای ما را چنان عروج داده که‏‎ ‎‏نمی دانیم کجا هستیم. این است عرفان امام که دنیا را متحیر کرده و توجه‏‎ ‎‏به جنبه های مختلف این شخصیت عظیم که در همۀ عرصه های فقه و‏‎ ‎‏فلسفه و اصول و سیاست و عرفان و شجاعت و جهاد پیشتاز است،‏‎ ‎‏همگان را از درک چگونگی کشف این حالات عرفانی ناتوان کرده است.‏

‏     ممکن است عده ای توانسته باشند بخشی از ابعاد وجودی این انسان‏‎ ‎‏الهی را درک کرده باشند؛ اما بسیاری از جنبه های این موجود عرفانی،‏‎ ‎‏هنوز هم بر بسیاری از نخبگان و اندیشمندان جهان عرب و دنیای اسلام‏‎ ‎‏پوشیده مانده است. شخصیت عظیمی که با تکیه بر عرفان، به سوی‏‎ ‎‏خداوند متعال قدم برداشت و از فرط عشق، درد را به جای دوا طلب کرد.‏‎ ‎‏به قول شاعر:‏


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 99

‏هرچه می خواهی بکن، من از غمت پروا ندارم‏

‏ ‏‏خوشتر از آزار تو اندر سرم سودا ندارم‏

‏ ‏

‏     این شخصیت عظیم، آنچنان در خداوند متعال فانی شده بودند که‏‎ ‎‏گویی همچون مقتدایش، امیرالمومنین علی بن ابیطالب ـ علیه السلام ـ قبل‏‎ ‎‏و بعد از هرکار، جز خدا چیزی را نمی دیدند و می گفتند: روزی که تو را‏‎ ‎‏نبینم، آن روز را جزء عمرم به شمار نمی آورم و اگر صبح فرا رسد و من‏‎ ‎‏روی تو را نبینم، گویی روزم چون شب تار است.‏

‏     این جلسۀ پربرکت که تنی چند از صاحبنظران و بزرگان اندیشه و‏‎ ‎‏سلوک عرفانی در آن سخنرانی خواهند کرد، در واقع زمینه ای خواهد بود‏‎ ‎‏تا در آینده بتوانیم بیش از پیش، اندیشه های این عزیزان را مورد استفاده‏‎ ‎‏قرار دهیم.‏

‏     یکی از این اندیشمندان، دکتر سامی مکارم، استاد کرسی تصوّف در‏‎ ‎‏دانشگاه امریکایی بیروت هست که بیش از پنجاه کتاب در زمینۀ تاریخ‏‎ ‎‏اندیشۀ اسلامی تالیف کرده است. در اینجا به بحث ایشان توجه می کنیم.‏

‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 100