همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (ره)
فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1383

زبان اثر : فارسی

فهرست

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مطالب

‏ ‏

عنوان‏صفحه‏

‏ ‏

مقدمۀ ناشر‏··· الف‏

جلسه افتتاحیه‏··· 1‏

‏رابطۀ عرفان با جهاد، تهذیب و تزکیۀ نفس··· 3‏

‏     ‏‏ سیدحسن نصرالله ··· 3‏

‏      شیخ شفیق جرادی··· ‏‏11‏

ترجمان اشعار عرفانی امام خمینی(س)‏··· 15‏

‏     ‏‏ دکتر ویکتور الکک··· ‏‏15‏

روش عملی عرفای شیعه از دیدگاه امام خمینی(س)‏··· 19‏

‏     ‏‏ دکتر سید مصطفی محقق داماد··· ‏‏19‏

جلسۀ اول‏··· 35‏

امام خمینی(س) و دنیای شعر‏··· 39‏

‏     ‏‏ دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی··· ‏‏39‏

نقد و بررسی مقاله دکتر دینانی‏··· 51‏

‏     ‏‏ دکتر حسن البناء··· ‏‏51‏


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه v
جلسۀ پرسش و پاسخ‏··· 55‏

‏     ‏‏ دکتر طراد حماده··· ‏‏55‏

‏     ‏‏ دکتر ویکتور الکک··· ‏‏56‏

‏     ‏‏ آقای نورالدین··· ‏‏56‏

‏     ‏‏ دکتر محمد خاقانی··· ‏‏57‏

جلسۀ دوم‏··· 59‏

نقش امام خمینی(س) در تاریخ عرفان از نگاهی دیگر‏··· 61‏

‏     ‏‏ خانم دکتر سعاد حکیم··· ‏‏61‏

نقد و بررسی مقاله دکتر حکیم‏··· 77‏

‏     ‏‏ شیخ علی میرزایی··· ‏‏77‏

جلسۀ پرسش و پاسخ‏··· 91‏

‏     ‏‏ دکتر محمد شیا··· ‏‏91‏

‏     ‏‏ دکتر محقق داماد··· ‏‏92‏

‏     ‏‏ دکتر طراد حماده··· ‏‏93‏

‏     ‏‏ دکتر ابراهیمی دینانی··· ‏‏94‏

‏     ‏‏ پاسخ خانم دکتر سعاد حکیم··· ‏‏94‏

جلسۀ سوم‏··· 97‏

انا الحق، از حلاج تا امام خمینی(س)‏··· 101‏

‏     ‏‏ دکتر سامی مکارم··· ‏‏101‏

نقد و بررسی مقاله دکتر سامی مکارم‏··· 117‏

‏     ‏‏ محمدمحمود مرتضی··· ‏‏117‏

نقدی بر مقاله دکتر سامی مکارم‏··· 127‏

جلسۀ چهارم‏··· 133‏


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه vi
ارزیابی مفاهیم طبیعی در عرفان امام خمینی(س) و فلسفه صدرالمتالهین‏··· 135‏

‏     ‏‏ دکتر محمد خاقانی··· ‏‏135‏

نقد و بررسی مقاله دکتر خاقانی‏··· 157‏

‏     ‏‏ شیخ محمد شقیر··· ‏‏157‏

نقدی بر مقاله دکتر خاقانی‏··· 161‏

‏     ‏‏ محمدمحمود مرتضی··· ‏‏161‏

نقد و بررسی مقاله دکتر خاقانی‏··· 171‏

‏     ‏‏ خانم انعام حیدورة··· ‏‏171‏

تحلیلی بر مقاله دکتر خاقانی‏··· 177‏

‏     ‏‏ احمد ماجد··· ‏‏177‏

جلسۀ پرسش و پاسخ‏··· 183‏

‏     ‏‏ دکتر طراد حماده··· ‏‏184‏

‏     ‏‏ دکتر سعاد حکیم··· ‏‏185‏

‏     ‏‏ دکتر محقق داماد··· ‏‏185‏

‏     ‏‏ پاسخ دکتر خاقانی··· ‏‏185‏

‏     ‏‏ دکتر حسن البناء··· ‏‏186‏

‏     ‏‏ دکتر طراد حماده··· ‏‏186‏


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه vii

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه viii