آسیب شناسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : نیک نصر، علی

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1387

موضوع : امام خمینی (س) ، آسیب شناسی ، جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

آسیب شناسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

چکیده 

‏شناخت عوامل آسیب‌زا به نظام سیاسی جمهوری اسلامی‌ بحث بسیار مهمی‌ در‌ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می‌باشد که شناخت مفهوم آسیب و شناخت عوامل آسیب‌زا و اولویت‌بندی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین مسأله اصلی ‌این پژوهش آن است که امام خمینی (ره) کدامین عوامل را آسیب برای جمهوری اسلامی ‌تلقی کرده و عوامل آسیب‌زا را چگونه اولویت‌بندی می‌کنند.‏

‏جمهوری اسلامی ‌در مسیر شکوفایی خود آسیب‌ها و آفت‌هایی را در برخواهد داشت که از تحقق و استمرار آن جلوگیری می‌کند و بایستی جلوی‌ این موانع و آفتها گرفته شود، و زمانی می‌توان جلوی آن را گرفت و آسیب‌زدایی کرد که شناخته شده باشند و چرایی آسیب‌شناسی جمهوری اسلامی ‌بدین دلیل است که با شناختن آسیب‌ها، آفتها و موانع، راه استمرار جمهوری اسلامی ‌هموار می‌گردد.‏

‏ضرورت و اهمیت تحقیق در مورد آسیب‌شناسی جمهوری اسلامی، دقیقاً رابطۀ مستقیم با بقای جمهوری اسلامی ‌دارد. زیرا جمهوری اسلامی ‌با واقعیت‌هایی روبروست که فقط با دیدن آنها می‌توان راه‌های آسیب‌ها را شناخت. و آنها را اصلاح  و تقویت کرد.‏

پایان نامه‫آسیب شناسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1