الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی (س) (بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : عافی، مسعود

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1390

موضوع : امام خمینی (س) ، اسکینر ، کتب درسی ، اندیشه سیاسی

زبان اثر : فارسی

الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی (س) (بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر)

چکیده

‏در سالهای اخیر ‌اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) به یکی از مهمترین حوزه‌های پژوهشی تبدیل شده است و چند کتاب به عنوان متن درسی انتشار یافته است. در این پایان‌نامه با نگرش آسیب‌شناختی و روش‌شناختی تلاش شده است تا نخست به بررسی روش‌شناختی ‌این کتب بپردازیم و سپس با استفاده از متدولوژی اسکینر به برخی از مهمترین الزامات روش‌شناختی بپردازیم که در تاریخ ‌اندیشه سیاسی‌نویسی از اهمیت زیادی برخوردارند. با استفاده از متدولوژی اسکینر به بررسی برخی از مهمترین ‌این کتابهای درسی پرداختیم و داده‌ها نشان می‌داد که ‌این کتابها عمدتاً از روش خاصی پیروی نمی‌کنند و بیش از این که منجر به ‌اندیشه‌ورزی شوند، به مطالعه‌‌ی اجمالی ‌اندیشه سیاسی امام خمینی منجر شده‌اند. از میان روش‌های متن‌گرا و زمینه‌گرا نویسندگان ‌این کتاب‌ها عمدتاً بحث خود را با زمینه‌گرایی شروع کرده‌اند لیکن در عمل به سمت متن‌گرایی سوق یافته‌اند. بعد از بررسی کتاب‌های برگزیده در فصل آخر تلاش کرده‌ایم تا با استفاده از رویکرد روش‌شناختی به برخی از مهمترین الزامات تاریخ‌ اندیشه سیاسی‌نویسی بپردازیم. از مهمترین ‌این الزامات می‌توان به درک همزمان متن و شرایط زمینه‌ای اشاره کرد که اسکینر از آن با عنوان گفتمان حاکم بر دوره ‌اندیشه‌ورزی مؤلف نام برده است. در فصل آخر با عطف توجه به ‌این مورد تلاش شده است تا به برخی از مهمترین ‌این الزامات پرداخته شود. درک همزمان متن و زمینه در‌ اندیشه سیاسی امام خمینی و درک شرایط گفتمانی حاکم به نظر می‌رسد که می‌تواند راهی برای پاسخگویی به مهمترین منازعاتی باشد که در حول ‌اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) شکل گرفته باشد. کتابهای درسی اندیشه سیاسی‌نویسی امام از این حیث دارای نقصان‌ها و کمبودهای اساسی می‌باشند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی (س) (بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر)صفحه 1