بررسی مفهوم استعمار در گفتمان سیاسی امام خمینی (س) بر اساس رویکرد پسا استعماری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : درودی، م‍س‍ع‍ود

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1390

موضوع : امام خمینی (س) ، استعمار

زبان اثر : فارسی

بررسی مفهوم استعمار در گفتمان سیاسی امام خمینی (س) بر اساس رویکرد پسا استعماری

چکیده

‏هدف این پژوهش بررسی مفهوم استعمار و مفاهیم هم ارز آن در گفتمان سیاسی امام خمینی (س) بر اساس رویکرد پسااستعماری است. این‌که استعمار از چه موقعیتی در گفتمان سیاسی امام خمینی برخوردار است و‌ این مفهوم و دیگر مفاهیم مترادف با آن در این گفتمان چگونه بازتولید و بازنمایی می‌شوند؟ چه عواملی باعث دو رگه شدن و جایگشتی شدن قلمرو گفتمانی امام خمینی شده‌اند؟ محقق پس از طرح یک مدل نظری ترکیبی، با پاسخ به سؤالات بالا به بررسی گفتمان سیاسی امام خمینی از منظر رویکرد پسااستعماری پرداخته و به طور مشخص از نظریه‌ی «دانیل برامبرگ» به عنوان یکی از شاخص‌ترین ‌اندیشمندان پسااستعماری و نیز نظریه «فرایند دلالت زبانی» ژولیا کریستوا سود می‌جوید. لذا بر اساس نظریه‌ی ترکیبی بالا به ‌این نتیجه رسیدیم که بازنمایی مفهوم استعمار و مفاهیم هم ارز آن در گفتمان سیاسی امام خمینی به گونه‌ای دوگانه و جایگشتی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر امام خمینی در بازنمایی استعمار در گفتمان سیاسی خویش از یک طرف از گفتمان‌های سنتی و مدرن زمانه‌ی خویش تأثیر گرفته است و از طرفی دیگر در این بازنمایی بین دو نیروی فرآیند دلالتی زبان یعنی امر نشآنه‌ای و امر نمادین در نوسان بوده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی مفهوم استعمار در گفتمان سیاسی امام خمینی (س) بر اساس رویکرد پسا استعماریصفحه 1