بررسی میزان تحقق استقلال اقتصادی در ایران پس از انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : حسینی، محمد صادق

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

بررسی میزان تحقق استقلال اقتصادی در ایران پس از انقلاب

چکیده

‏در این تحقیق، میزان تحقق ‏‏«‏‏استقلال اقتصادی‏‏» ‏‏به عنوان یکی از اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است‏‏. ‏‏تحقیق از نوع ‏‏«‏‏توصیفی ـ ارزشیابی‏‏» ‏‏بوده که به روش اسنادی انجام گرفته و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها در آن، رجوع به داده‌های ثانویه و آمارهای موجود بوده است‏‏. ‏‏به منظور انجام این تحقیق، می‌بایست ابتدا ادبیاتی که تا کنون به این موضوع پرداخته بودند واکاوی می‌شد، سپس پشتوانه نظری برخی دیدگاه‏‏‌‏‏های توسعه در خصوص موضوع مورد بررسی قرار می‌گرفت و در مرحله بعد، مراد رهبر و برخی سران و اندیشمندان نظام جمهوری اسلامی از موضوع استقلال اقتصادی تعیین می‌گشت‏‏. ‏‏که در این مرحله در خصوص کسب استقلال اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی این مقولات استنباط گردید‏‏. ‏

‏کاربست مکتب اقتصادی اسلام، اداره اقتصاد مملکت در داخل، خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در داخل، پیشرفت تکنولوژیک و صنعتی، کاهش صادرات نفت، جلوگیری از نابودی جنگل‌ها و مراتع و رسیدگی به وضع کارگران و کشاورزان به عنوان دو رکن اصلی دستیابی به استقلال اقتصادی‏‏. ‏‏سپس برای هر کدام از مقولات شاخص‌سازی انجام گرفت و آمار و ارقام مربوط به هر کدام از شاخص‌ها ارائه گردید‏‏. ‏‏نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مورد مقولاتی نظیر اداره اقتصاد مملکت در داخل، تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه انسانی، نظام جمهوری اسلامی عملکرد قابل قبولی داشته و استقلال را تجربه نموده است، در خصوص مقولاتی مانند تولید محصولات کشاورزی به اندازه‌ی نیاز داخلی و حفظ جنگل‌ها و مراتع، نتایج بر حسب شاخص‌ها متفاوت است، در مورد کاربست مکتب اقتصادی اسلام، علیرغم تلاش‌های صورت گرفته، نظام جمهوری اسلامی چندان موفق عمل ننموده و در مورد کاهش صادرات نفت، ادعای استقلال به اثبات نرسید‏‏. ‏

پایان نامه‫بررسی میزان تحقق استقلال اقتصادی در ایران پس از انقلابصفحه 1