بررسی تطبیقی مفهوم امنیت در اندیشه سیاسی جدید غرب و مقایسه آن با مفهوم امنیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : شاکری، سید رضا

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، امنیت ، اندیشه سیاسی ، غرب

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی مفهوم امنیت در اندیشه سیاسی جدید غرب و مقایسه آن با مفهوم امنیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

چکیده

‏اندیشه سیاسی مدرن امنیت کانون محوری مباحث و موضوعات قرار گرفته است. و ‌این امر یک جابجایی اساسی نسبت به سنت‌های قدیم‌ اندیشه سیاسی محسوب می‌گردد. فهم و تبیین چرایی ‌این اتفاق مسأله اصلی ‌این رساله است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی تطبیقی مفهوم امنیت در اندیشه سیاسی جدید غرب و مقایسه آن با مفهوم امنیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)صفحه 1