اهداف حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ن‍یکوئ‍ی‌، ح‍ج‍ت‌

محل نشر : قم

ناشر: ‫دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1372

موضوع : امام خمینی (س) ، حکومت اسلامی ، اندیشه سیاسی

زبان اثر : فارسی

اهداف حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

چکیده

‏در این تحقیق نویسنده در فصل اول به بررسی اهداف حکومت اسلامی ‌در‌ اندیشه سیاسی امام خمینی و مفاهیم ‌این بحث پرداخته است. در فصل دوم به موضوع ضرورت حکومت و حکومت اسلامی‌ از دید شرع و عقل توجه کرده و مسائلی همچون: ضرورت حکومت و ضرورت حکومت اسلامی‌ را مورد بررسی قرار داده است. و درفصل سوم به موضوع ساختار حکومت در اسلام پرداخته است و در فصل چهارم اهداف حکومت اسلامی ‌از دید حضرت امام خمینی که مسائلی مانند:برقراری نظام توحیدی، خلیفۀ الله شدن انسان، معرفت و شناساندن اسلام ناب محمدی، احیاء و اجرای احکام الهی است را مورد متوجه قرار داده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫اهداف حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)صفحه 1