بررسی صدور انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : وظیفه شعاع، رحیم

محل نشر : قم

ناشر: ‫دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1372

موضوع : امام خمینی (س) ، صدور انقلاب ، حکومت جهانی اسلام ، انقلاب اسلامی ، مسلمانان ، جهان ، همبستگی ، اندیشه سیاسی

زبان اثر : فارسی

بررسی صدور انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

چکیده

‏در تحقیق حاضر، بنیادهای اصلی نظریه صدور انقلاب اسلامی ‌و نیز دیدگاه امام (ره) در این‌باره مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده ضمن بررسی صدور انقلاب در برخی از تئوری‌های سیاسی جهان نظریات موجود در مورد صدور انقلاب اسلامی ‌ایران را به ‌این ترتیب مطرح می‌کند: نخست نظریه عمل‌گرایی در قالب اسلام است. پیروان ‌این نظریه معتقدند که باید از کلیه امکانات موجود برای حیات و رشد در جامعه بین‌المللی بهره جست. به اعتقاد ‌این گروه هدف از تمسک به اسلام اقتدار هر چه بیشتر ‌ایران است. در حالی که امام (ره) هدف از حکومت اسلامی ‌را اجرای منویات و دستورات خداوند می‌داند. نظریه دوم تز حکومت عملی اسلام است. طرفداران ‌این دیدگاه معتقدند که هر حاکم وسع او به‌اندازه قلمرو اوست و باید رفع مشکلات و فقر مردم داخل کشور را در اولویت قرار دهد؛ زیرا امکانات را مورد نقد و بررسی قرار داده است و مبنای آن را موافق با مختصات حکومت اسلامی ‌نمی‌داند. نظریه سوم نظریه ام القرا است ‌این نظریه بیشتر متمایل به تفکرات آرمان‌گرایانه و متوجه وظایف اسلامی ‌حکومت است و در ضمن گوشه چشمی ‌نیز به واقعیت‌های اجرایی و عملی در امر زمامداری و حکومت در دنیای کنونی دارد. نظریه چهارم عبارت است از انجام تکالیف الهی بدون عنایت به عواقب بلند مدت آن. اساس ‌این نظریه را انجام وظیفه شرعی بدون توجه به عواقب و نتایج آن تشکیل می‌دهد. طرفداران ‌این نظریه اعتقاد دارند که اگر برادران مسلمان سایر نقاط جهان استغاثه بلند کنند باید به هر قیمتی به یاری آنان شتافت و تعلل در این امر جایز نیست. اما امام (ره) معتقدند که مسأله صدور انقلاب از آن جهت ضرورت دارد که محصور ماندن انقلاب در حوزه‌های جغرافیایی و عدم صدور آن موجبات شکست انقلاب اسلامی‌ را فراهم می‌آورد. عقیده امام بر این نظریه استوار است که اساس انقلاب اسلامی ‌بر بیداری و روشنگری مردم جهان بنا نهاده شده است و معنی واقعی انقلاب نیز در بیداری ملت‌ها و دولت‌ها نهفته است،‌ و یکی از شعارهای استراتژیک امام در انقلاب اسلامی ‌وحدت سیاسی الهی و همبستگی در جهان اسلام بود. نگارنده سپس به بیان اهداف خط مشی امام در صدور انقلاب، عوامل مؤثر در صدور انقلاب، ابزارها و موانع صدور انقلاب پرداخته است. به اعتقاد محقق، امام (ره) نجات مسلمین را در گرو یافتن اسلام واقعی می‌دانستند از این رو اهداف بلند مدت انقلاب اسلامی ‌ایجاد حکومت جهانی اسلام بوده است. امام (ره) برای تحقق ‌این هدف گام‌های عملی بسیار مهمی ‌برداشتند و در این راه از ابزارهای کارسازی هم‌چون حوزه علمیه و سپاه و ... برای گذر از موانع داخلی و خارجی سود جستند که در پایان‌نامه حاضر به شرح آن‌ها پرداخته شده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی صدور انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1