شرح مفاهیم و اصطلاحات عرفانی دیوان حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : دولتی، فرزاد

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : ، امام خمینی (س) ، حافظ ، مولوی ، سعدی ، عرفان ، دیوان ام‍ام ، اشعار

زبان اثر : فارسی

شرح مفاهیم و اصطلاحات عرفانی دیوان حضرت امام خمینی (س)

چکیده

‏در ‌این پایان‌نامه ابتدا دیوان اشعار امام خمینی (ره) و شخصیت‌ عرفانی ‌این حکیم و عارف بزرگوار مورد تحلیل قرار گرفته و سپس سعی بر آن شده است که جنبه‌های عرفان در دیوان اشعار ‌ایشان که با نمود خاصی متجلی شده است در مقایسه با شاعرانی همچون حافظ، مولوی، سعدی، و ... مورد بررسی قرار گیرد و اصطلاحات عرفانی همراه با شواهد شعری استخراج گردیده و توضیح داده شده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫شرح مفاهیم و اصطلاحات عرفانی دیوان حضرت امام خمینی (س)صفحه 1