بررسی مبانی فقهی دفاع از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : موسوی نیا، سید اسحاق

محل نشر : اراک

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

زمان (شمسی) : 1379

موضوع : امام خمینی (س) ، فقه ، دفاع

زبان اثر : فارسی

بررسی مبانی فقهی دفاع از دیدگاه امام خمینی (س)

چکیده

‏تحقیق حاضر که موضوع آن «بررسی مبانی فقهی دفاع از دیدگاه امام خمینی می‌باشد در 5 فصل جمع آوری شده است. 1) در فصل اول به تاریخچه و اهداف و اهمیت و حدود مطالعاتی موضوع تحقیق و همچنین به بیان مسأله و فرضیات تحقیق و تعریف اصطلاحات آن پرداخته شده است. 2) در فصل دوم که به عنوان مرور مطالعاتی مطرح است تعدادی از آثار و مجموعه‌هایی که در آن‌ها به مطالبی مشابه مطالب موضوع تحقیق اشاره شده است مورد نقد و بررسی قرار گرفته که مجموعه‌های صحیفه نور و صحیفه امام از جمله آن‌هاست. 3) در فصل سوم نیز روش و طرح‌ها و فنون استفاده شده در تحقیق بیان شده است که موضوع تحقیق حاضر دارای پرسش تاریخی و با مطالعه موردی و از فن کتابخانه‌ای استفاده شده است.‏

‏4) در فصل چهارم که مهم‌ترین فصل تحقیق است ابتدا در بخش اول به زندگی‌نامه امام و در بخش دوم به تعاریف و کلیات موضوع مثل تعاریف لغوی و اصطلاحی جهاد و دفاع و اقسام جهاد، اهداف جهاد دفاعی‌، اهمیت دفاع در قرآن و روایات و در بخش سوم به بررسی ابعاد مختلف دفاع مثل دفاع فردی،‌ دفاع نظامی، دفاع سیاسی،‌دفاع اقتصادی و دفاع فرهنگی و شیوه‌ها و مبانی قرآنی و روایی آن از دیدگاه حضرت امام پرداخته شده و علاوه بر آن از نظرات سایر فقها نیز به تناسب استفاده شده است.‏

‏5) در فصل پنجم به جمع‌بندی و استنتاج مطالب جمع‌آوری شده در طول چند فصل گذشته و در این فصل نیز منابع و مأخذی که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم از آن‌ها در تهیه و گردآوری مطالب استفاده شده اشاره شده است.‏

‎ ‎

پایان نامهبررسی مبانی فقهی دفاع از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1