اسماء و صفات حق از دیدگاه محی الدین ابن عربی و امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : یوسفی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

زمان (شمسی) : 1387

موضوع : امام خمینی (س) ، محی الدین ابن عربی ، اسماء الهی ، صفات الهی ، عرفان

زبان اثر : فارسی

اسماء و صفات حق از دیدگاه محی الدین ابن عربی و امام خمینی (س)

چکیده

‏اسماء الهی را ‌می‌توان به عنوان یکی از وجوهی که عرفان اسلا‌می ‌را از سایر عرفان‌های شرق و غرب جدا ‌می‌سازد، مطرح کرد. اسماء الحسنی در عرفان اسلامی، نمایانگر ارتباط ذات مقدس حق با عالم و انسان از طرفی و واسطه معرفت انسان نسبت به خداوند از طرف دیگر است. امام خمینی (ره) اسماء و صفات الهی را از سه منظر مورد بررسی قرار داده است: 1- رابطه اسماء و صفات الهی با ذات مقدس حق 2- رابطه اسماء وصفات الهی با موجودات 3- رابطه اسماء و صفات الهی با یکدیگر. بر همین اساس اسما و صفات الهی از دیدگاه ابن عربی نیز بررسی شده است.‏

پایان نامه‫اسماء و صفات حق از دیدگاه محی الدین ابن عربی و امام خمینی (س)صفحه 1